BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku firm na polskim rynku dóbr produkcyjnych
Shaping of Image of the Companies on Polish Business-to-Business Market
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 39-48, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Tożsamość przedsiębiorstwa, Rynek instytucjonalny
Company image, Enterprise identity, Business to Business (B2B)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Budowanie tożsamości jednostek gospodarczych na rynku dóbr produkcyjnych i kształtowanie przez to ich wizerunku jako dostawcy stanowi w Polsce relatywnie nowy problem, na który w ostatnich latach zaczyna się zwracać znaczącą uwagę. Ważność problemu oraz brak całościowych opracowań z tego zakresu stały się punktem wyjścia do zajęcia się tym obszarem badawczym. O ile zagadnienia związane z wizerunkiem firmy na rynku dóbr konsumpcyjnych dostrzegane i prezentowane były przez licznych autorów zarówno opracowań zwartych, jak i artykułowych, o tyle przedmiot ten w odniesieniu do rynku dóbr produkcyjnych znajduje swoje odbicie tylko w nielicznych publikacjach. Procesy zmierzające do ograniczania barier handlowych i inwestycyjnych (np. związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej) oraz postępująca globalizacja gospodarki powodują, że firmy działające na rynku dóbr produkcyjnych przywiązują coraz większe znaczenie do kształtowania swojego wizerunku jako szczególnie ważnego elementu decydującego o konkurencyjności. (fragment tekstu)

The objective of the article is the identification and the definition of the meaning of items influencing company image (being a supplier) on business-to business market. In the article the influence of items shaping company image on business-to business market is characterized e.g. technical quality, quality systems (ISO series 9000, ecological activities, brand, price terms, logistic systems, building relationship marketing with customers). The article presents activities carried out by companies operating on business-to business market in Poland to build their identity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Tożsamość firmy. Pojęcie, funkcje, wdrażanie, "Firma i Rynek" 1999, nr 13.
  2. d'Humieres P., Management de la communication d'entreprise, Édition Eyrolles, Paris 1994.
  3. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  4. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  5. Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003.
  6. Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu