BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołkowicz Katarzyna
Tytuł
Zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem a europejski model kulturowy
The European Way of Managing a Company Versus the European Cultural Model
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 307-320, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Tożsamość, Zarządzanie
Culture, Identity, Management
Uwagi
summ., Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest próba określenia relacji zachodzących pomiędzy zarządzaniem europejskim przedsiębiorstwem a europejskim modelem kulturowym. Tytuł może sugerować chęć dokonania systematycznej analizy tej dziedziny, jednak przedsięwzięcie to zdecydowanie przekraczałoby zakres tego opracowania. Autorka pragnie zaprezentować wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przejawy procesu zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem.(fragment tekstu)

The author's basic aim was to attempt defining the relations occurring between the European way of managing a company and the European cultural model. The author is attempting a presentation of the effect of the cultural factor - in the historical dimension - on the manifestations of the process of the European way of managing a company. The sphere of culture favors creating Euro-managers' consciousness and identity, and also influences the manifestations of the European way of managing a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN 1999.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997.
 3. Bloom H., Calori R., de Woot P.: Zarządzanie europejskie, Warszawa: Poltext 1996.
 4. Chwalba A.: Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa: PWN 2008.
 5. Czarnowski S.: Dzieła, t. I, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 1956,
 6. Halecki O.: Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994.
 7. Hegel G.: Wykłady o estetyce, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1964.
 8. Hegel G.: Wykłady z filozofii dziejów, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1958.
 9. Koźmiński A. K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej,Warszawa: PWE 1999.
 10. Lavoie D.: Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna Literatów "Rój" 1994.
 11. Łastawski K.: Historia integracji europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.
 12. Madariaga S.: Portrait of Europe, London: Hollis and Carter 1968.
 13. Michałowski R.: Historia powszechna Średniowiecze, Warszawa: PWN 2009.
 14. Nowicka E.: Świat człowieka - świat kultury, Warszawa: PWN 1997.
 15. Smircich L.: Concepts of Culture and Organizationel Analysys, "Administrative Science Quarterly" 1983, nr 3.
 16. Vincent A., Martens J. P.: Ugrupowania gospodarcze. Perspektywa Brukseli, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 1996.
 17. Ziółkowski A.: Historia powszechna. Starożytność, Warszawa: PWN 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu