BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plawgo Bogusław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zachowania kooperacyjne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw
Co-operative Behaviors in Practice of SME's
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 49-59, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Współdziałanie przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Empirical researches, Cooperation of enterprises, Enterprises cooperation, Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Uważa się, że współcześnie istotną cechą przedsiębiorstwa doskonałego jest jego kooperatywność. Ogólnie, współdziałanie firm można rozumieć jako podejmowanie działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających pozytywne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na realizację celów przedsiębiorstwa. W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) badania w tym zakresie koncentrowały się na grupie firm wysoko zaawansowanych technologicznie pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych. Należy jednakże zakładać, iż także małe firmy z krajów znajdujących się w okresie transformacji, działające najczęściej w sektorach tradycyjnych, mogą stosować zachowania kooperacyjne dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej. W artykule podjęto próbę weryfikacji tej hipotezy, proponując nowe podejście do kategorii zachowań kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Zasadność tych modyfikacji potwierdzono wynikami badania empirycznego małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w województwie podlaskim, które zostały przeanalizowane pod kątem wykorzystywania różnych rodzajów powiązań kooperacyjnych. (fragment tekstu)

The main topic discussed in the article is the economic cooperation of Small and Medium Sized Enterprises from countries being under the transformation process. A new approach to the category of co-operative behaviors of small enterprises is suggested. The adequacy of these modifications is confirmed by the results of theoretical and empirical study of small and middle sized productive enterprises (SME) located in podlaskie voivodoship, which have been analyzed from the point of using different kinds of co-operative connections. The hypothesis has been positively verified, that use of co-operative connections is an important method of improving the competitive position of small and medium sized enterprises (SME). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamberger I., Evers M., Internationalization Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises - Empirical Results, [w:] Bamberger I. (red.), Product/Market Strategies of Small and Medium-Sized Enterprises, Aldershot 1994.
 2. Brush C.G., Chaganti R., Cooperative Strategies in Non-High-Tech New Ventures: An Exploratory Study, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1996, winter.
 3. Deeds D.L., Hill Ch.W.L., Strategic Alliances and the Rate of New Product Development: An Empirical Study of Entrepreneurial Biotechnology Firms, "Journal of Business Venturing" 1996, Vol. 11, No. 1.
 4. Hatfield L., Pearce II A. J., Goal Achievement and Satisfaction of Joint Venture Partners, "Journal of Business Venturing" 1994, Vol. 9, No. 5.
 5. Imrie R.F., Work Decentralization for Large to Small Firms: A Preliminary Analysis of Subcontracting, "Environment and Planning" 1986, No. 18.
 6. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 7. Kortan J., Kooperacja i koncentracja, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, Nr 1.
 8. Maria M., Restriants and Barriers to Subcontracting activity of SMEs in Hungary, SME Forum and Conference: SMEs and SME Policy in the Central and Eastern European Economies, Budapest, April 2-4 1998.
 9. McGee J.E., Dowling M.J., Using R&D Cooperative Arrangements to Leverage Managerial Experience: A Study of Technology-Intensive New Ventures, "Journal of Business Venturing" 1994, Vol. 9, No. 1.
 10. Plawgo B., Strategie międzynarodowej ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie województwa podlaskiego), Projekt badawczego KBN Nr 5 H02d 013 20, Raport końcowy 2002 (materiał niepublikowany).
 11. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
 12. Romanowska M., Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2002.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 14. Thoburn J.T., Takashima M., Industrial Subcontracting in UK and Japan, Aldershot 1992.
 15. Volery T., Critical Success Factors in Interfirm Cooperation: The Case of Swiss Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), The ICSB 40th World Conference, Sydney, 18-21 June 1995.
 16. Volery T., Interfirm Cooperation or the Blurred Frontier of the SMEs - A Contractual Approach in the Context of Swiss SMEs, The 41st ICSB World Conference, Stockholm, Sweden, 17-19 June 1996, Proceedings, Vol. II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu