BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliszczyński Grzegorz (Politechnika Lubelska), Szuper Aneta (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback
The Evaluation of Loyalty Programs on Fuel Market on the Example of BP Payback
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 181-195, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Lojalność klientów, Programy lojalnościowe, Paliwa płynne
Customer loyalty, Loyalty programs, Liquid fuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem znaczenia programów lojalnościowych dla sukcesu rynkowego dystrybutorów paliw silnikowych. Scharakteryzowano rynek dystrybucji paliw w Polsce, wiodące podmioty na tym rynku oraz oferowane przez nie programy budowania więzi z klientami. W oparciu o badanie opinii klientów podjęto próbę oceny skuteczności programu lojalnościowego BP Payback oraz wskazano kierunki jego doskonalenia i popularyzacji. (abstrakt autora)

The paper discusses the problem of loyalty programs and their meaning for the market success of fuel distributors. Polish fuel market was described, together with its key players and offered programs designed to build proper customer relationship. The attempt to estimate the efficiency of BP Payback loyalty program was made on the basis of customer opinion research. Further recommendations concerning its improvement and popularization were also described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  2. A. Łapeta, Który program wybrać chcesz, "Marketing w Praktyce", marzec 2010, s. 29.
  3. W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. M. Łapczyński, Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego, StatSoft Polska 2008, www.statsost.pl/czytelnia.html.
  5. B. Tracy, Skuteczne metody sprzedaŜy, Muza SA, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu