BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraj Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metoda Równoległych Ocen Sektora (MROS) jako model analizy konkurencji
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 70-82, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza konkurencyjności, Analiza sektorowa, Przewaga konkurencyjna
Competitive Intelligence (CI), Sectorial analysis, Competitive advantage
Abstrakt
W artykule przedstawiono własną propozycję analizy przedsiębiorstw - konkurentów tworzących dany sektor. Technikę nazwano Metoda Równoległych Ocen Sektora, gdyż ma służyć ocenie sektora w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar oceny polega na ukazaniu ogólnej charakterystyki sektora, np. weryfikacja trafności przyjętych czynników jako kluczowych czynników sukcesu (KCS) w sektorze, określenie źródeł przewagi konkurencyjnej wybranego przedsiębiorstwa sektora. Drugi wymiar oceny polega na identyfikowaniu liderów sektora i na określeniu aktualnego lub przyszłego charakteru sektora (sektor skonsolidowany czy rozproszony). Analityczną podbudowę MROS stanowi prosty opis statystyczny. MROS jest nową koncepcją, którą opracowano w 2000 r. na potrzeby analizy jednego z sektorów podlegających częstym zmianom struktury. Metoda ta nie była dotąd upowszechniana, a jedynie zastosowana dwukrotnie w celu testowania jej procedury (etapów). Poniżej przedstawiono model analityczny MROS. Prezentowana procedura nie tylko pozwala dokonać równoległej oceny danego sektora we wspomnianych wymiarach, ale wyniki mogą zostać wykorzystane w innych narzędziach analizy otoczenia konkurencyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, POLTEXT, Warszawa 2000.
  2. Bieniok H., Marek J., Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1992 nr 3.
  3. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyd. WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
  4. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
  5. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
  6. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000.
  7. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
  8. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
  9. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu