BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Wiesław
Tytuł
Studenci niepełnosprawni w szkołach wyższych
Disabled Students in Universities
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 401-410, tab., bibliogr.13 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Młodzież, Kształcenie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Szkolnictwo wyższe
Youth, Education for disabled people, Disabled people, Higher education
Abstrakt
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej to wyzwanie dla wszystkich dziedzin życia społecznego. Upowszechnienie idei edukacji integracyjnej stanowi poważne wyzwanie dla systemu edukacji realizowanego na poziomie szkoły wyższej, jako systemu najmniej przygotowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych. System integracyjny na poziomie szkoły wyższej realizowany w wielu krajach stanowi przykład udanego i efektywnego kierunku działań z punku widzenia osoby dorosłej niepełnosprawnej oraz ze względów ekonomicznych. Jest więc przed nami jako członkami wspólnoty Europy w większym niż dotychczas zakresie kwestia obecności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach naszego życia. Problem ten pojawia się także w funkcjonowaniu szkół wyższych. Studiowanie i zakres zdobywanych doświadczeń studentów niepełnosprawnych to nowe zadanie dla uczelni, realizowane przez dostępność do różnorodnych form uczenia, nowoczesnych strategii studiowania, to także różnorodne formy ich społecznej aktywności w szkołach wyższych. Opracowywane są i stopniowo wdrażane programy długofalowych działań, które przystosowują uczelnię i społeczność akademicką do potrzeb studentów niepełnosprawnych, zmierzających do jakościowej zmiany warunków ich studiowania w ramach idei " uniwersytet dla wszystkich"(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informator na rok akademicki 2009/2010, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 2. Plan pracy Centrum Diagnozy i Terapii Fundacji OIC Poland na rok 2009/2010.
 3. Sprawozdanie z działalności Działu Administracji WSEI w Lublinie na rok 2007/2008.
 4. Zadania pełnomocnika d/s studentów niepełnosprawnych WSEI, zarządzenia Rektora WSEI. Powyższe dokumenty znajdują się w archiwum WSEI w Lublinie.
 5. Gorczycka E., Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2004, s. 53.
 6. Kirenko J., Wsparcie osób z niepełnosprawnością, Ryki 2002.
 7. Kantyka S., Edukacja osób niepełnosprawnych a problem ich podmiotowości, [w:] J. Sikorska, Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa 2002.
 8. Kwaśniewska G., Student z niepełnosprawnością - zadania i wyzwania, [w:] Z. Pawlak, A. Lewicka, A. Bujanowska,(red.). Jakość życia a niepełnosprawność, Lublin 2006.
 9. Olszewska B., Preferencje i zainteresowania zawodowe niepełnosprawnych studentow szkoł wyższych, artykuł w druku.
 10. Rzedzicka K., Studiowanie osob z niepełnosprawnością w szkołach wyższych - oczywistość czy społeczny dylemat? [w:] M. Chodakowska (red.), Wielowymiarowość integracji
 11. Stochmiałek J., Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych, "Auxilium Socjale", nr 3/4 (27/28).
 12. Witek A., Kazanowski Z., Możliwości funkcjonowania osob niepełnosprawnych w roli studentow uczelni wyższych. . Komunikat z badań, [w:], Z. Pawlak, A. Lewicka, A. Bujanowska, (red.), Jakość życia a niepełnosprawność, Lublin 2006.
 13. P. Czarnecki, Człowiek w procesie wychowania. Wspołczesne dylematy pedagogiki, IP, Lublin 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu