BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Akademia Świętokrzyska), Karpacz Jarosław (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Rynkowa motywacja pracowników a sukces organizacji
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 92-97, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników, Motywacje płacowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Success of the company, Motivating employees, Motivating by pay, Small business, Research results
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Świętokrzyskie region
Abstrakt
Mając na uwadze rolę motywacji pracowników w sukcesie firmy, można postawić sobie kilka powiązanych wzajemnie ze sobą pytań. Po pierwsze, czy rzeczywiście przedsiębiorcy mogą poszukiwać źródeł pozycji konkurencyjnej średnich przedsiębiorstw w swoich pracownikach? Po drugie, czy postawa pracowników może być determinantą sukcesu tych przedsiębiorstw w walce z konkurencją? Po trzecie, jakich środków należy użyć, biorąc pod uwagę ograniczony charakter możliwości oddziaływania na ludzi, wynikający ze specyfiki działalności tych przedsiębiorstw, by wykorzystać w pełni zasoby ludzkie, jakimi rozporządzają średnie przedsiębiorstwa? Żeby uzyskać odpowiedź na tak sformułowane pytania, należy poznać znaczenie motywowania pracowników w osiąganiu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Tak zatem można określić cel niniejszego artykułu. Analiza problemu została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych oraz wyników badań zrealizowanych w maju 2003 roku. Próba badawcza obejmowała 58 średnich przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego wylosowanych według schematu losowania warstwowego proporcjonalnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojewska B., Zaangażowanie pracowników jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2004, nr 2.
  2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
  3. Mandrosz J., Rozgryźć pracownika, "Businessman Magazine" 2004, nr 3.
  4. Niewiadomska J., Pracownika trzeba docenić, "Twój Biznes" 2004, nr 1.
  5. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Sposoby motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 5.
  6. Zalega K., Wynagrodzenia oparte na własności jako element ładu korporacyjnego - w poszukiwaniu optimum, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu