BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panas Teresa
Tytuł
Portret młodzieży zdemoralizowanej i(lub)niedostosowanej społecznie na podstawie badań w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym w Lublinie w 2009 roku
Portrait of Young People Demoralized and (or) Socially Maladjusted on the Basis of Research in RODK
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 435-440, tab., bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Młodzież, Wyniki badań, Dzieci, Rodzina, Rodzina niepełna, Zachowania międzyludzkie, Resocjalizacja
Youth, Research results, Children, Family, Single parent family, Interpersonal behaviours, Resocialization
Firma/Organizacja
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W niniejszej [autorka] starała się pokazać, że głównym źródłem niedostosowania społecznego i demoralizacji młodzieży jest rodzina. Jednakże nie należy pomijać niezwykle istotnego faktu iż młodzież sama podejmuje decyzje dotyczące swoich zachowań, takich jak wagary, nieuczenie się, rozbojów, kradzieży, nie przestrzeganie norm i wartości, itp. Nauczyciele, ani nawet psychologowie /pedagodzy nie są w stanie zapobiegać powyższym postępowaniom, a jak pokazuje liczba przebadanych, socjalizacja i ewentualnie resocjalizacja nie przyczynia się do spadku liczby badanych nieletnich, a wręcz przeciwnie - liczba nieletnich rośnie. Właściwa więc profilaktyka powinna zaczynać się od prawidłowego zdiagnozowania najważniejszych problemów dzieci i młodzieży od najwcześniejszego etapu rozwoju i edukacji przedszkolnej i szkolnej. Do takiego też wniosku doszło Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzając od 1 lutego 2011 rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielani i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWhirter, E.H. McWhirter, Zagrożona młodzież. PARPA. Warszawa 2001.
  2. Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej XXX-leciu rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Jastrzębia Gora 1997.
  3. Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum. Wydawnictwo WAM. Krakow 2008.
  4. Pytka L., Niewydarzeni, sfrustrowani, agresywni...,/ w :/ Przemoc dzieci i młodzieży, Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Pod red.: J. Papieża, A. Płukisa. Toruń 1998.
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dziennik Ustaw Nr 228 - 15706 - Poz. 1487, 1487.
  6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 1982-10-26 (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228) tekst jednolity z dnia 2002-01-25 (Dz.U. 2002 Nr 11, poz. 109).
  7. Zakidalska I., Sytuacja młodzieży w warunkach szybkiej zmiany społecznej,/w:/ Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu