BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowicz Edward L.
Tytuł
Praca terapeutyczna z wychowanką i jej rodziną w warunkach zakładu poprawczego
Therapeutic Work with the Ward and her Family in the Conditions of a Correction House
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 441-444
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Rodzina, Pomoc społeczna, Resocjalizacja, Młodzież
Family, Social assistance, Resocialization, Youth
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
zakład poprawczy w Warszawie-Falenicy
Abstrakt
Placówki resocjalizujące młodzież niedostosowaną społecznie nie stwarzają najlepszych warunków do prowadzenia działalności terapeutycznej, poprzez swoją izolacyjność, ogólną niechęć i brak wiary kadry pedagogicznej w skuteczność tego rodzaju działalności. Mimo to w wielu zakładach poprawczych podejmowane są próby wprowadzania psychoterapii do praktyki resocjalizacyjnej. W zakładzie poprawczym dla dziewcząt w Warszawie-Falenicy szerokie spektrum oddziaływań terapeutycznych stosuje się od kilkunastu lat(fragment tekstu)

Socially maladjusted youth poses a threat both to themselves and to society. A preventory measure that is often employed is placing such youth in social re-adaptation institutions such as youth sociotherapy centre, a foster-care centre or a prevention house. The assumption of resocialization work with this kind of youth is sociotherapy, group therapy or individual therapy. Bearing in mind that demoralised youth most often comes from disfunctional or pathological family, one should at the same time undertake systematic work with the family of the ward. My article presents only a general overwiev of my therapeutic programme which is used in the Shelter and Preventory House in Falenica(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu