BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chełpa Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
O wiedzy ukrytej kierowników i możliwych sposobach jej pomiaru
Tacit Knowledge of Managers and Possible Ways of Its Measurement
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 37-50, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza ukryta, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Metody pomiarowe, Organizacja i zarządzanie
Tacit knowledge, Managers in a enterprise, Measuring methods, Organisation and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiedza ukryta kierowników to zagadnienie, które wdziera się dopiero na forum idei zarządzania kadrami. Wróżę mu błyskotliwą karierę, meteorytu niestety. Przyczyną tego stanu rzeczy będą, jak to zwykle bywa, ludzie. Można bowiem z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że znajdą się badacze poszukujący nowinek teoretycznych, którzy zachłystując się tą ideą, obwieszczą miastu i światu, że ziściło się wreszcie marzenie o teorii wszystko objaśniającej, a jednocześnie przekreślającej efekty wysiłku wielu osób, zwłaszcza zaś zajmujących się kwalifikacjami kadr kierowniczych. (fragment tekstu)

In this article there, essential theoretical plots concerning a tacit knowledge of managers - its background, attributes and components and their potential organization are presented. Some methods that can be used to diagnose tacit knowledge have been pointed out. It seems that the discussed triangulate principle can be recommended as a method of choice for studying such research cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agor W.H. (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Angen M.J., Evaluating interpretive inquiry: Reviewing the validity debate and opening the dialoque, "Qualitative Health Research", 2000, nr 3.
 3. Ballantyne I., Povah N., Ośrodki oceny i rozwoju, Wydawnictwo ADS, Warszawa 2000.
 4. Borkowska M., Twarze Ojców pustyni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 5. Chełpa S., Wiedza ukryta kierowników - zagadnienia teoretyczne, "Organizacja i Kierowanie", 2003, materiał złożony do druku.
 6. Douglas J., Olshaker M., Motywy zbrodni. Metody działania agenta specjalnego FBI, KiW, Warszawa 2002.
 7. DuBrin A.J., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 8. Edmonds D., Eidinow J., Pogrzebacz Wittgensteina, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002.
 9. Frankfort-Nachmiast C., Nachmiast D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 10. Gardner H., Kornhaber M.L., Wake W.K., Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.
 11. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław-Warszawa 2002.
 12. Góralski A., Być innowatorem. Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990.
 13. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.
 14. Herbert Z., Elzenberg H., Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.
 15. Hunt D., McMahon T.A., Ameryka. Nowy uczeń czarnoksiężnika, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1996.
 16. Kilpatrick W.K., Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię?, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2002.
 17. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Lubit R., The keys to sustainable competitive advantage: Tacit knowledge and knowledge management, "Organizational Dynamics", 2001.
 19. Moss S., Critical incident management: An empirically derived computational model, http://www.jass.soc.surrey.ac.uk/1/4/1.html.
 20. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 21. Nosal C.S., Na szczycie psychiki, "Charaktery", 2003, nr 2.
 22. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 23. Ornstein R.E., Ćwiczenia medytacyjne, "Nowiny Psychologiczne" 1987, nr 4.
 24. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 25. Prokopiuk J., Labirynty herezji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1999.
 26. Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 27. Sternberg R.J., Street smart, [w:] K.E. Clark, M.B. Clark (red.), Measures of leadership, Leadership Library of America Inc., New Jersey 1990.
 28. Sveiby K.E., Test your tacit knowledge, http://www.sveiby.com/articles/TacitTest.htm.
 29. Vitz P.C., Psychologia jako religia, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 2002.
 30. Wagner R.K., Tacit knowledge in everyday intelligent behavior, "Journal of Personality and Social Psychology" 1987, nr 6.
 31. Waldenfels H., Medytacja na Wschodzie i Zachodzie, Verbinum, Warszawa 1984.
 32. Walser M., Śmierć krytyka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.
 33. Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., Sechrest L., Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social science, Rand McNally College Publishing Co., Evanston 1966.
 34. Woodruffe C., Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 35. Zohar D., Marshall I., Inteligencja duchowa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu