BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Antoni (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zarządzanie finansami lokalnymi
Managing Local Finances
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 51-64, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Finanse lokalne, Budżet gminy, Struktura budżetu, Wyniki badań, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Financial management, Local finance, District budget, Budgetary structure, Research results, Local government units
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka zarządzania finansami gmin, jako jedno z najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania władz lokalnych, stanowi przedmiot zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się samorządem terytorialnym. Władze samorządowe zaczynają doceniać ekonomiczne i społeczne aspekty swej działalności. Osiągnięcie korzystnych rezultatów nie jest bowiem możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania. Różnorodność procesów i zjawisk składających się na finanse lokalne, złożoność systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także fakt, że finanse są pomostem łączącym wszystkie przejawy działania samorządu, powoduje konieczność sprawnego zarządzania nimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem niniejszego opracowania jest próba określenia czynników wpływających na zarządzanie finansami lokalnymi oraz ocena struktury dochodów i wydatków budżetowych gmin w aspekcie zarządzania finansami. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań budżetów gmin powiatu białostockiego za lata 1999-2001. (fragment tekstu)

Pursuant to the Act on Territorial self-government, the commune carries out its financial policy on the basis of the approved budget. Its scope of activity involves all public matters of local importance except for those excluded by the law for the benefit of other subjects. As far as its financial policy independence is concerned, it is authorised by the law to generate, keep and spend revenues at its will. The commune's financial independence guarantees are provided by the provisions specified in the Constitution of the Republic of Poland and the international conventions (e.g. the European Charter of Territorial Self-government). These rights constitute a necessary but inadequate condition of independence in the sphere of the commune's financial policy. It is the adjustment of the commune's revenues to its expenditures while performing tasks attributed statutorily that makes a factor decisive of the degree of true independence. Both quantity and structure of communes' revenues and expenditures are resultants of considerations of economic and social nature. The largest item in the structure of communes' revenues is a proprietary income that is of insufficient quantity to meet the needs the needs of local communities. It is why the self-government authorities more and more often try to get the returnable financial means. As far as the structure of budgetary expenditures is concerned, costs of accomplishment of tasks in the sphere of education, public utilities, health care and costs of government and self-government administration functioning are prevalent ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. UG, Gdańsk 1999.
  2. Kozłowski A.J., Prawny, ekonomiczny, społeczny model samorządowej gminy, Agencja Marketingowa "APIS", Olsztyn 2002.
  3. Kożuch A. (red.), Finanse i bankowość. Wybrane zagadnienia, WSRP, Siedlce 1998.
  4. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  5. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, [w:] Majchrzak M., Zalewski A. (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH, Warszawa 2000.
  6. Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, "KiK", Warszawa 1994.
  7. Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu