BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stulich Ryszard (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach)
Tytuł
Analiza zarządzania składnikami majątkowymi w wybranych spółkach sektora spożywczego
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 90-97, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Zarządzanie, Majątek spółki, Majątek trwały, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Agri-food company, Management, Corporate assets, Tangible property, Enterprises study, Research results
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena sytuacji majątkowej wybranych przedsiębiorstw sektora spożywczego (branży drobiarskiej i mięsnej). W układzie czasowym porównano dane za lata 2000-2001, a w wymiarze przestrzennym porównano wyniki 4 spółek mięsnych i 3 spółek drobiarskich, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) Warszawie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
  3. Dybowski G., Kolejny kryzys na rynku drobiarskim, "Biuletyn Informacyjny ARR", 2002, nr 4.
  4. Jarzemska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
  5. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
  6. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
  7. Piechowicz B., Analiza wielkości, struktury i wykorzystania majątku SKR, Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach, ser. EiOR, 1995.
  8. Stulich R., Sytuacja ekonomiczna giełdowych spółek drobiarskich, "Polskie Drobiarstwo", 2001, nr 5.
  9. Stulich R., Analiza finansowo-ekonomiczna wybranych zakładów mięsnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2002, nr 1.
  10. Stulich R.: Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania na przykładzie giełdowych spółek drobiarskich, "Polskie Drobiarstwo", 2002, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu