BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, 2010, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Teorie zarządzania, Społeczne problemy zarządzania, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Złożoność organizacji
Enterprise development, Innovative character, Enterprise innovation, Management theories, Social problems of management, Knowledge-based economy, Complexity of the organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo wielu słabości wykorzystania analogii, metafor i modeli matematycznych z zakresu teorii złożoności w teorii innowacji, których analiza przekracza ramy niniejszego opracowania, stwierdzić można, że koncepcje przedstawione powyżej pozwalają na pogłębiony opis i analizę zjawisk, z którymi spotyka się w teorii i praktyce zarządzania innowacjami. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że oprócz lepszego zrozumienia zjawisk teoria systemów złożonych pozwala na konkretyzację działań podejmowanych w ramach ograniczonej ingerencji w procesy tworzenia i transferu innowacji zarówno na poziomie organizacji, jak i w relacjach międzyorganiza- cyjnych. Należy jeszcze dodać, że powyższy sposób postępowania jest możliwy jedynie po dokładniejszej analizie cech systemów złożonych. Wszelkiego rodzaju opracowania, w których analogie i metafory z zakresu systemów złożonych wykorzystuje się jedynie w sposób powierzchowny, wnoszą niewiele do teorii i praktyki i mogą wręcz negatywnie wpływać na praktykę poprzez tworzenie wrażenia, że złożone zjawiska gospodarcze można ująć za pomocą pozornie naukowych ogólnych pojęć w rodzaju wiedza i uczenie się organizacji, złożoność, kapitał intelektualny czy też zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach i w relacjach międzyorganizacyjnych. (fragment tekstu)

Complex systems theory is the basic theory of innovation processes in organizations. It allows for a more precise description of organization and for an improved understanding of its internal processes of learning and creating of knowledge. Subsequently, it is a point of departure for a deepened analysis of innovation processes in organization. The aim of the paper is to show usefulness of the concept of complex systems for description and analysis of innovative processes in organization and in inter-organizational relations with special emphasis on increasing returns, which are associated with intangible elements of organization's value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Rosser J. : On the Complexity of Economic Dynamics. "Journal of Economic Perspectives", 1999, No. 4.
 2. Rosser J. : Aspects of Dialectics and Non-Linear Dynamics. "Cambridge Journal of Economics", 2000, No. 24.
 3. Bateson G. : Mind and Nature : A Necessary Unity. Bantam Books, New York 1979.
 4. Watzlawick P. : How Real is Real ? Basic Books, New York 1976.
 5. Biggiero L. : Sources of Complexity in Human Systems. "Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences", 2001, No. 1.
 6. Chaitin G. : Exploring Randomness. Springer-Verlag, London 2001.
 7. Kauffman S. : The Origins of Order : Self-Organization and Selection in Evolution. New Oxford University Press, New York/Oxford 1993.
 8. Kauffman S. : At Home in the Universe. The Search for Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press, New York/Oxford 1995.
 9. Arthur B. : Complexity and the Economy. "Science", 1999, No. 284.
 10. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. : Ekonomia. T.1. PWE, Warszawa 1994.
 11. Krugman P. : The Legend of Arthur. A Tale of Gullibility at The New Yorker. "Slate Magazine" z 15.01.1998.
 12. Woźniak M. : Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego. T. 6. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
 13. Barabási A. : Linked, How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for Business. Penguin, New York 2003.
 14. Watts D., Strogatz S. : Collective Dynamics of "Small-World" Networks. "Nature", 1998, No. 393.
 15. Kelly K. : New Rules for the New Economy. 10 Strategies for a Connected World. Viking Press, New York 1998.
 16. Arthur B. : Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. University of Michigan Press, Ann Arbor, MI 1994.
 17. Arthur B. : Complexity and the Economy. "Science", 1999, No. 284.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu