BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami
Controversies over the Valuation of the Relations with Stakeholders
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 89, s. 195-205, tab., bibliogr. 17 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wycena, Interesariusze, Aktywa, Relacje z klientami
Enterprise management, Valuation, Stakeholders, Assets, Relationships with customers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne myślenie o zarządzaniu przedsiębiorstwem podlega zmianom; rośnie np. popularność koncepcji akcentujących konieczność uwzględniania w nim znaczenia różnych grup interesariuszy. W artykule podjęto problem wyceny wartości relacji z interesariuszami w kontekście pomiaru wartości aktywów niematerialnych. Celem nie jest jednak przedstawienie nowych metod wyceny tych aktywów, lecz zwrócenie uwagi, że dotychczasowe sposoby ich wyceny, również te powstałe w ramach systemów pomiaru kapitału intelektualnego, w niedostatecznym stopniu uwzględniają kapitał relacji. Wskazano grupy interesariuszy pomijane zazwyczaj podczas wyceny wartości relacji oraz przedstawiono główne dylematy, które muszą zostać rozstrzygnięte w trakcie tworzenia bardziej kompleksowego modelu wyceny. Postawione w artykule pytania mają stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji i wypracowywania odpowiednich rozwiązań dotyczących tego złożonego problemu.(fragment tekstu)

The value of contemporary companies is to great extent based on the value of intangible assets. Therefore, the precise valuation of particular elements of those assets constitutes an important issue. The solution to this is regarded as an important challenge both on theoretical as well as on practical level. One of the components of intangible assets are the relations of the company with different groups of its stakeholders. The meaning of the valuation of those relations increased together with the densification of the network of stakeholders resulting from the emergence of new groups of stakeholders and from the increase in the number of contacts with the company. The current approach to the valuation of stakeholders relations (concentrated mainly on clients or employees) seems to be insufficient because the relations with other stakeholders also become a source of future economic benefits for the company. Therefore, there is a need for new approach towards the valuation of relations, embracing broader range of stakeholders, so that the valuation fully reflects the real value of those relations as an element of the intangible assets of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Awdziej M., Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, Market. i Rynek 2007/7.
 2. Bauer M., Hammerschmidt M., Braehler M., The customer lifetime value concept and its contribution to corporate valuation, Yearbook of Marketing and Consumer Research 2003/1.
 3. Dąbrowski T.J., Wykorzystanie cause-related marketingu w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, Market. i Rynek 2011/3.
 4. Dhar R., Glazer R., Hedging customers, Harvard Business Review 2003/81 (5).
 5. Dobiegała-Korona B., Istota i pomiar wartości klienta, [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 6. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 7. Fombrun C.J., R. I. Insights, Corporate Governance, Corporate Reputation Review 2006/8 (4).
 8. Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A., Valuing Customers, MSI Paper 01-119, Marketing Science Institute, Cambridge 2001.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Ofic. Ek., Kraków 2006.
 10. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 11. Marcinkowska M., Sprawozdanie z wartości dodanej - przykład oceny wyników przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy, Zesz. Nauk. US 2012/690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51.
 12. Panfil M., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Pike S., Roos G., Intellectual capital measurement and holistic value approach (HVA), Works Institute Journal, Oct.-Nov. 2000/42.
 14. Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value, Harvard Business Review 2011/1.
 15. Radawiecka E., Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych, Zesz. Nauk. US 2012/690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51.
 16. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 2002.
 17. Womack K.L., Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value, Journal of Finance 1996/51 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu