BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gola Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Regulacje antykorupcyjne publicznego prawa gospodarczego a ubieganie się o pozwolenia administracyjne na wykonywanie działalności gospodarczej
Anti-corruption Regulations of the Public Economic Law and Applying for Administrative Permission to Conduct Business Activity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 362, s. 109-120, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Słowa kluczowe
Koncesje, Licencje, Korupcja, Prawo gospodarcze
Concessions, Licences, Corruption, Economic law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy regulacji publicznego prawa gospodarczego odnoszących się do uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji i zgód na wykonywanie działalności gospodarczej. Wskazano w nim na instrumenty prawne, które służą zapobieganiu korupcji - jednej z najgroźniejszych patologii życia społecznego. Ponieważ negatywnie wpływa ona na gospodarkę, normodawca wprowadza do systemu prawnego rozwiązania prewencyjne mające na celu zmniejszenie jej występowania i tym samym ograniczenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę. Wskazano, że istotnym czynnikiem korupcjogennym jest sfera uznaniowości w administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)

The article applies to the regulations of public economic law relating to the obtaining of concessions, permits, licenses and approvals to conduct business activity. It pointed to the instruments which are intended to prevent corruption - one of the most dangerous pathologies of social life. Because of its adverse effect on the economy, the legislature introduces preventive measures into the legal system to reduce its performance and thereby its negative impact on the economy. It was shown that a huge corruption factor is the sphere of discretion in public administration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gola J., Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007.
 2. Gola J., Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako instrument zapobiegania korupcji w administracji publicznej, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.
 3. Gola J., La corruption dans l'approche économique, Ekonomia - Wrocław Economic Review nr 19/3, M. Dybał, M. Machaj (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3536, Wrocław 2013.
 4. Gola J., Olszewski B., Sposoby rozstrzygania konfliktów na tle udzielania ograniczonej liczby koncesji, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 5. Horubski K., Instrumentalne kryteria oceny ofert, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 11,
 6. Horubski K., Klich G., Konflikty na tle udzielania ograniczonej liczby koncesji, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 7. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 8. Kabza J., Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Warszawa 2014.
 9. Kiczka K., Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.
 10. Kiełkowski T., Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu koncesyjnym, "Państwo i Prawo" 1999, z. 7.
 11. Kohutek K., Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2005, nr 5.
 12. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 13. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 14. Łętowska E., Dobro wspólne - władza - korupcja, [w:] E. Popławska (red.), Dobro wspólne. Władza. Korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, Warszawa 1997.
 15. Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 16. Sowiński R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 17. Strzyczkowski K., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2011.
 18. Szydło M., Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, "Państwo i Prawo" 2006, z. 1.
 19. Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 20. Trela A., Postępowanie w sprawie udzielenia ograniczonej liczby koncesji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2005, z. 4.
 21. Waligórski M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu