BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Region w podejściach "nowej" geografii regionalnej
The Concepts of Region in "New" Regional Geography
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2011, nr 11, s. 11, rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Geografia regionalna, Region, Geografia, Regionalizm
Regional geography, Region, Geography, Regionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem kolejnych części opracowania jest określenie najważniejszych podejść do regionu w "nowej" geografii regionalnej, ich charakterystyka oraz wskazanie głównych płaszczyzn dyskusji, a także określenie podstawowych różnic pomiędzy tradycyjnym i "nowym" ujęciem regionu. Wśród wielu wniosków płynących z przeglądu koncepcji i pojęć za najważniejszy można uznać to, że "nowa" geografia regionalna pozostawia na uboczu rozważania, 'czym jest region?', zadając częściej pytanie 'jak region powstaje?'. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected research concepts in the contemporary approaches of region in "new" regional geography. The main objective is outlining the social and cultural research concepts as some alternative in consideration of dominating analysis of spatial structure in scientific regional geography. In the first part of this study was defined the causes of the weak developing social approaches in the Polish regional geography. In the next parts of this article the author presents three concepts in regional geography ('economic', 'social', 'cultural'). In each case were identified sources of inspirations, research problems which concentrate attention of the researches in Anglo-Saxon circle. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków.
 2. Buttimer A., 1978, Charism and context: the challenge of la gèographie humaine [w:] Ley D., Samuels M. W. (eds.), Humanistic geography, prospects and problems, Maaroufa Press, Chicago.
 3. Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:] Czyż T. (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki, Poznań.
 4. Cosgrove D., 1984, Social formation and symbolic landscape, Croom Helm, Beckenham.
 5. Dumanowski B., 2004, Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a działalność człowieka, "Prace i Studia Geograficzne", t. 34, UW, Warszawa.
 6. Giddens A., 1984, The constitution of society. Outline of the theory of structuration, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, [wyd. polskie 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań].
 7. Gilbert A., 1988, The new regional geography in English and French-speaking countries, "Progress in Human Geography", no 12.
 8. Gregory D., 1985, Space and time in social life, Clark University Press, Worcester.
 9. Hagget P., 1990, The geographer's art, Blackwell, Oxford.
 10. Hartshorne R., 1939, The nature of geography. A critical survey of current thought in the light of the past, Association of American Geographers, Lancaster.
 11. Harvey D., 1973, Social justice and the city, Edward Arnold, London.
 12. Harvey D., 1984, On the history and present condition of geography: an historical materialist manifesto, "The Professional Geographer", no 36.
 13. Harvey D., 1989, The condition of postmodernity, Blackwell, Oxford.
 14. Johnston R., 1985, Places matter, "Irish Geography", no 18.
 15. Johnston R., 2003, Geography and the social science tradition [w:] Key concepts in geography, London-Thosand Oaks-New Dehli.
 16. Kantowicz E., 2004, Działalność badawcza w Zakładzie Geografii Regionalnej w pięćdziesięcioleciu 1954-2004, "Prace i Studia Geograficzne", t. 34, UW, Warszawa.
 17. Kwaśniewski K., 1993, Regionalizacja i regionalizm a podział administracyjny [w:] Latoszek M. (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, WG, Gdańsk.
 18. Lash S., Urry J., 1987, The end of organized capitalism, University of Wisconsin Press, Madison.
 19. Latoszek M., 1993, Regionalizm w procesie przemian - wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Latoszek M. (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, WG, Gdańsk.
 20. Lay D., 1977, The personality of geographical fact, "Professional Geographer", no 29.
 21. Ley D., Samuels M. W. (eds.), 1978, Humanistic geography. Prospects and problems, Maaroufa Press, Chicago.
 22. Markusen A., 1983, Region and regionalism [w:] Moulaert F., Salinas P. W. (eds.), Regional analysis and the new international division of labor. Application of a political economic approach, Kluwer and Nijhoff, Boston.
 23. Massey D., 1984, Spatial divisions of labour: social structure and the geography of production, Macmillan, London.
 24. Murphy A. B., 1991, Regions as social constructs: the gap between theory and practice, "Progress in Human Geography", no 15.
 25. Peet R., 1978, Radical geography. Alternative viewpoints on contemporary social issues, Methuen, London.
 26. Pred A., 1984, Place as a historically contingent process: structuration and timegeography, "Annals of the Association of American Geographers", no 74.
 27. Sagan I., 2003, Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno--ekonomicznych [w:] Sagan I., Czepczyński M., Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Wyd. Naukowe Bogucki, Gdańsk.
 28. Suliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Bydgoszcz.
 29. Thrift N., 1983, On the determination of social action in space and time, "Environment and Planning D: Society and Place", no 1.
 30. Tuan Yi-Fu, 1979, Space and place [w:] Gale S., Olsson G. (eds.), Philosophy in geography, D. Reidel, Dordrecht.
 31. Urry J., 1981, Localities, regions and social class, "International Journal of Urban and Regional Research", no 5.
 32. Urry J., 1985, Social relations, space, time [w:] Social relations and spatial structure, St. Martin's Press, New York.
 33. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, ŁTN, Łódź.
 34. Wilczyński W., 2007, Uwagi na temat przemian współczesnego świata w świetle koncepcji geograficznego biegu dziejów i jedności geografii [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A., Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3., WSG, Bydgoszcz.
 35. Zelinsky W., 1973, The cultural geography of the United States, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu