BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubelewicz Jan
Tytuł
Przemoc uczniów wobec nauczycieli i polityka władz oświatowych
The Violence of Students Against Teachers and the Politics of the Education Authorities
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 167-171
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Przemoc, Szkolnictwo państwowe, Polityka oświatowa, Oświata, Wychowanie
Abuse, State education, Educational policy, Education system, Parenting
Uwagi
summ
Abstrakt
Istnieje duże zróżnicowanie natur ludzkich. W związku z tym ludzie różnie zachowują się. Mogą więc zdarzać się i faktycznie zdarzają się różne patologie społeczne. Duch czasu i rozwiązania prawnospołeczne mogą te patologie ograniczać lub przyczyniać się do ich powiększenia. Nie jest jednak możliwe zupełne wyeliminowanie patologii społecznych. W każdym społeczeństwie ich faktyczny poziom przekracza pewien minimalny próg. Naszą analizę ograniczymy do przemocy uczniów wobec nauczycieli.(fragment tekstu)

Violence in schools has increased in Poland over the last decade, including the violence of students against teachers. The main reason for this is the propagation of paidocentrism. The end of the paidocentric education is the self-realisation, while the means are the spontaneity and free expression of children, low requirements and the limitation of punishment. The ministerial authorities and their experts have used to accept the paidocentric means. Why, despite its inefficiency, this way was chosen? I state the hypothesis that it happened because of a few different reasons. The first one is the human naivety. It manifests itself in a popular belief in the goodness of human nature. As a consequence, rigorous means in education as well as the institutional authority of a teacher are considered unnecessary. The second reason is the accomplishment of hidden of semi-hidden goals. One of the goals is the creation of a new politic and cultural reality. In a way, it should lead to a cultural revolution. New words-curses (e.g. "xenophobe", "racist", "homophobe", "sexist") and new words-praises (e.g. "open person", "person of dialogue", "multiculturalist") are being introduced. Moreover, in the education there are also such words-praises as "autonomy of a student", "integrated classes", "teaching of independent thinking". They serve in the propagation of the norms of the political and pedagogical "correctness". However, these norms shall be thoroughly reviewed and questioned.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dwie filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm", Warszawa 2003, s. 78-81.
 2. P. Jaworski, Nurt zagrożeń ideologicznych w projektowanej reformie oświaty, Arcana 1998, nr 3 (21), s. 27-43, J. Misiek, Edukacja inaczej, Arcana 1998, nr 3 (21), s. 44-57.
 3. Filozofie edukacji i antypedagogika, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2005, s. 201-209.
 4. B. Wolniewicz, Skąd zło, w: Z. Musiał, J. Skarbek, B. Wolniewicz, Trzy nurty: racjonalizm - antyracjonalizm - scjentyzm, Warszawa 2006, s. 43-48.
 5. B. Wolniewicz, Trzy wypowiedzi pedagogiczne cudze, w: Z. Musiał, J. Skarbek, B. Wolniewicz, Trzy nurty: racjonalizm - antyracjonalizm - scjentyzm, Warszawa 2006, s. 85-90;
 6. J. Zubelewicz, Filozofie wychowania, w: B. Burlikowski, W. Rechlewicz (red.), Filozofia w szkole, t. V: Filozofia w życiu, Kielce 2004, s. 169-174.
 7. Cele rzeczywiste a cele deklarowane w kontaktach międzyludzkich, w: Pedagogika a środki informatyczne i media, red. M. Tanaś, Warszawa-Kraków 2004 (2005), s. 161-166.
 8. Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota, Kraków 2003, s. 7-89;
 9. J. Witek, Z. śmigrodzki, "Polityczna poprawność" w III Rzeczpospolitej, Radom 2003.
 10. Robert Nisbet, Przesądy. Słownik filozoficzny, Warszawa 1998, s. 189, 211.
 11. U. Schrade, B. Wolniewicz, J. Zubelewicz, Dom jako wartość duchowa, w: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości II, WFiS UW, Warszawa 1998, s. 163-185;
 12. U. Schrade, Kryzys domu, Obyczaje 1998, nr 1, s. 30-35
 13. Ł. Musielak, A. Jachowicz, U. Schrade, Kryzys domu - polemika, Obyczaje 1998, nr 2, s. 22-25.
 14. J. Korczak, Dzieci występne w wieku przedszkolnym, (w:) J. Korczak, Pisma Wybrane, t. II, Warszawa 1984, s. 135-137.
 15. J. Korczak, Występna kara, (w:) J. Korczak, Pisma Wybrane, t. II, Warszawa 1984, s. 185-189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu