BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nadzór korporacyjny wobec krytyki koncepcji shareholder value
Corporate Governance and the Criticism of Shareholder Value
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 9-24, tab., bibliogr. 44 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Wartość dla akcjonariuszy
Corporate governance, Shareholder Value (SHV)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie krytyki koncepcji shareholder jako fundamentu corporate governance. Celem artykułu jest identyfikacja argumentów krytykujących podejście kreowania wartości dla akcjonariusza value i ich wpływu na rozwój nadzoru korporacyjnego, w szczególności jego zadań, funkcji i poszczególnych mechanizmów. Artykuł bazuje na przeglądzie najnowszych pozycji literatury przedmiotu i przyjmuje następującą strukturę - w pierwszym punkcie przybliżono koncepcję shareholder value na tle przeglądu teoretycznych perspektyw nadzoru korporacyjnego. Punkt drugi został poświęcony identyfikacji głównych uwag krytykujących podejście kreowania wartością dla akcjonariusza, jakie stało się dominującą perspektywą corporate governance. W punkcie tym wskazano zarówno słabości koncepcji shareholder value, jak i ograniczenia studiów prowadzonych w obrębie tej perspektywy badawczej. W punkcie trzecim zaproponowano możliwe scenariusze rozwoju problematyki corporate governance w odpowiedzi na krytykę i świadomość słabości jej fundamentalnego założenia o pierwszeństwie interesów akcjonariuszy nad oczekiwaniami innych grup interesariuszy. Wnioski zawarto w podsumowaniu.(fragment tekstu)

The complexity of corporate governance and the need to consider a set of various economic, social, legal, historical and cultural determinants lead to the development of different research perspectives. Despite the multi-theme approaches the concept of shareholder value, the fundamental assumption of principal-agent theory, appeared to become the paradigm for research of the efficiency of corporate governance mechanisms and evolution and gave rise to many regulations or best practice. Corporate governance inefficiencies identified with the outbreak of the financial crisis cast doubt not only on the effectiveness of the shareholder value approach, but also on its economic and social argumentation. The current critic of this perspective may have impact on the corporate governance practice and regulation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bainbridge S., Corporate governance after the financial crisis, Oxford University Press, Oxford 2012.
 2. Baker H., Anderson R., An overview of corporate governance [w:] Baker H., Anderson R. (red.), Corporate governance. A synthesis of theory, research and practice, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011.
 3. Bartlett C., Ghoshal S., Beyond the M-form: Toward a managerial theory of the firm, Strategic Management Journal 2003/14.
 4. Blair M., Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century, Brookings Institution, Waszyngton 1995.
 5. Boatright J., Ethics in finance, Blackwell Publishing, Oxford 2008.
 6. Bragg S., The investor relations guidebook, Accounting Tools, Cennenial 2012.
 7. Clarke T., Chanlat J., Introduction: A new order? The recurring crisis in Anglo-American corporate governance and the increasing impact on European economies and institutions, [w:] Clarke T., Chanlat J.F. (red.), European corporate governance. Readings and perspectives, Routledge, Londyn 2009.
 8. Donaldson T., Preston L., The stakeholder theory of the corporation: concept, evidence and implications, [w:] Crane A., Matten D., Spence L. (red.), Corporate social responsibility, Routledge, London 2008.
 9. Dore R., Financialization of the global economy, Industrial and Corporate Change 2008/17/6.
 10. Ehrbar A., EVA. The real key to creating wealth, John Wiley, New York 1998.
 11. Fama E., Jensen M.C., Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics 1983/XXVI.
 12. Fama E., Jensen M.C., Agency problems and residual claims, Journal of Law and Economics 1983/XXVI.
 13. Fisch J., Measuring efficiency in corporate law: The role of shareholder primacy, Journal of Corporation Law 2006/31/3.
 14. Fligstein N., The End of (shareholder value) ideology?, Working Paper no. 116-05, University of California, Berkeley 2004.
 15. Freeman R., Reed L., Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance, California Management Review 1983/25/3.
 16. Freeman R., Strategic management: A stakeholder approach, MA: Pitman, Boston 1984.
 17. Friedman M., Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 18. Glasbeek H., Wealth by stealth. Corporate crime, corporate law and the perversion of democracy, Between the Lines, Toronto 2002.
 19. Hansmann H., Kraakman R., The end of history for corporate law, Georgetown Law Journal 2001/89.
 20. Hart O., The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration, Journal of Political Economy 1986/94/4.
 21. Hull J., The credit crunch of 2007: What went wrong? Why? What lessons can be learned?, Working Paper, Joseph Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto 2008.
 22. Hung H., Typology of the theories of the roles of governing boards, Corporate Governance: An International Review 1998/6/2.
 23. Jensen M.C., Meckling W., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4.
 24. Kansas D., Guide of the end of Wall Street as we know it, Collins Business, Nowy Jork 2009.
 25. Kemper A., Martin R., After the fall: The global financial crisis as a test of corporate social responsibility theories, European Management Review 2011/7.
 26. Kennedy A., End of shareholder value. Corporations at the crossroads, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts 2000.
 27. Krippner G., The financialization of the American economy, Socio-Economic Review 2005/3/2.
 28. Lazonick W., From innovation to financialization: How shareholder value ideology is destroying the US economy [w:] Epstein G., Wolfson M. (red.), The Political Economy of Financial Crises, Oxford University Press, Oxford 2013.
 29. Lazonick W., O'Sullivan M., Maximizing Sareholder value: A new ideology for corporate governance, Economy and Society 2000/29/1.
 30. Mallin Ch. A., Corporate governance, Oxford University Press, Oxford 2004.
 31. Mayer C., Firm commitment: Why the corporation is failing us and how to restore trust in it, Oxford University Press, Oxford 2012.
 32. McGee S., Chasing Goldman Sachs, Crown Business, Nowy Jork 2010.
 33. McSweeney B., Maximizing shareholder value. A panacea for economic growth or a recipe for economic and social disintegration?, Critical Perspective on International Business 2008/4/1.
 34. Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 35. Mitchell L., Corporate irresponsibility, Yale University Press, New Haven 2001.
 36. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 37. Rost K., Osterloh M., Management fashion pay-for-performance for CEOs, Schmalenbach Business Review 2009/61.
 38. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 39. Shleifer A., Vishny R., A survey of corporate governance, Journal of Finance 1997/52.
 40. Stout L., The problem of corporate purpose, Issues in Governance Studies, Governance Studies at Brookings 2012/48.
 41. Stout L., The shareholder value myth: How putting shareholders first harms investors, corporations and the public, Berrett-Kohler Publishing, San Francisco 2012.
 42. Tricker B., Corporate governance. Principles, policies and practices, Oxford University Press, Oxford 2011.
 43. Tse T., Shareholder and stakeholder theory: after the financial crisis, Qualitative Research in Financial Markets 2011/3/1.
 44. Yahanpath N., A brief review of the role of shareholder wealth maximisation and other factors contributing to the global financial crisis, Qualitative Research in Financial Markets 2011/3/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu