BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwacz Kazimierz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych
Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 25-39, wykr., bibliogr. 10 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Przedsiębiorstwo komunalne, Ład korporacyjny, Rachunkowość zarządcza, Badania naukowe, Spółki kapitałowe, Gospodarka komunalna
Local government units, Utility plant, Corporate governance, Management accounting, Scientific research, Capital company, Public utilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych (SSK) wraz z podaniem warunków jego implementacji. Obszarem badawczym są jednoosobowe spółki prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST), realizujące zamówienia in house. (fragment tekstu)

The article presents discussion around the essence and meaning of the privatization of public aims. The presentation of methods of their privatization, and detailed analysis of popular so-called: order "in house". The entire problem was presented in the context of the performance of the owner's supervision over a company performing this type of order. Further, the article presents the case study of functioning of this type of companies and presents the model of the supervisory structure on the example of research of empirical municipal companies end tools of the accountancy helping supervisory mechanisms in special municipal companies. The final part of the article presents conclusions from the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
  2. Barwacz K., Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house, Zeszyt Naukowy MWSE w Tarnowie 2013/2 (23).
  3. Ching A.T., Ishihara M., Measuring the Informative and Persuasive Roles of Detailing on Prescribing Decisions, Management Science 2012/58/7.
  4. Demerijan P., Lev B., McVay S., Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests, Management Science 2012/58/7.
  5. Jerzemowska M., Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
  6. Kozioł L., Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
  7. Kozioł L., Zych W., Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2009/1 (12).
  8. Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2004.
  9. Stabryła A., Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse 2013/4/1.
  10. Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews 2007/1/9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu