BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Wiktor
Tytuł
Pojęcie i cele instytucji informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w prawie Unii Europejskiej
Term and Targets of the Institution of Information and Consultation of Emloployees.
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 199-204
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Polityka informacyjna, Regulacje prawne
Employment, Information policy, Legal regulations
Uwagi
summ
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia podstawowe pojęcia związane z instytucją informowania oraz przeprowadzania konsultacji, cele jakie tej instytucji przyświecają oraz podmioty, które na mocy Dyrektywy 2002/14/WE1 (dalej "Dyrektywa 2002/14" lub "Dyrektywa") oraz regulacji krajowych zostały zobowiązane lub uprawnione do brania udziału w omawianym procesie (w przedmiocie omawianego zagadnienia). W niniejszym artykule za przykład posłużyły uregulowania prawne Polski oraz Wielkiej Brytanii. Trzeba podkreślić, iż analiza regulacji brytyjskiej oraz ustawy polskiej nie jest rzeczą łatwą w ujęciu porównawczym. Jest to spowodowane nie tylko różnicami w objętości obu aktów, ale przede wszystkim zakresem przedmiotowym, oraz kompleksowym potraktowaniem zagadnienia przez parlament westminsterski.(fragment tekstu)

The article presents the idea and most important targets of the institution of information and consultation of emloyees introduced by Directive 2002/14/EEC that obliged member states of the EU to inforce new legislature regarding rules of infroming and consulting in undertakings where more than 50 people are employed. Invocation of the Directive describes economic, social and politcal background that caused need for creating new regulations in labour law area. There are also examples of implementation of Directive 2002/14/EEC by Polish and British Parliament. They differ from each other broadly not only because of the systems of law operating in these two states (common law and continental law) but also because of tradition of labour unions that have existed in the United Kingdom of Grait Britain over 100 years longer than in Poland. Accoring to statutory indcations "information" means means transmission by the employer to the employees' representatives of data in order to enable them to acquaint themselves with the subject matter and to examine it. While consultation means the exchange of views and establishment of dialogue between the employees' representatives and the employer.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów, Zakamycze, Kraków 2005.
  2. J. Stelina, M. Zielniecki, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2006, s. 2.
  3. L. Florek, Europejskie prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 214.
  4. L. Florek, Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, PiZS 10/2002, s. 5.
  5. H. Collins, K. Ewing, A. McColgan, Labour Law. Cases and Materials, Hart Publishing, London 2005, s. 170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu