BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworniak Jan (Centrum Badań Audytorskich Analiz i Doradztwa Finansowego), Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Spółdzielczość mleczarska - specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym
Dairy Cooperatives - Economic Features and the Role of Financial Audit in Corporate Governance
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 53-71, rys., bibliogr. 31 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Rewizja finansowa, Spółdzielczość mleczarska, Ład korporacyjny
Auditing, Cooperative creameries, Corporate governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu postawili przed sobą dwa cele. Pierwszy to ukazanie ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania spółdzielni (zwłaszcza mleczarskich) w rolnictwie oraz specyfiki ekonomicznej tej formy gospodarowania i wynikających stąd wyzwań wobec nadzoru korporacyjnego. Drugim celem jest przedstawienie uwarunkowań rewizji finansowej, która nabiera szczególnego znaczenia jako instrument nadzoru korporacyjnego ze względu na specyfikę spółdzielni mleczarskich. Powyższe cele zrealizowano w oparciu o metodę krytycznej analizy źródeł, analizę aktów prawnych oraz komentarz odwołujący się do doświadczeń zawodowo-naukowych autorów, uzupełniony o dane pochodzące z VII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. (fragment tekstu)

There are two primary objectives of this paper. The first one is to discuss the economic justification of existence of agricultural cooperatives, particularly in dairy sector. Cooperatives are entities with intrinsic economic features which cause challenges for corporate governance. The second objective is to demonstrate the conditions and role of financial audit. It is particularly important according do governance challenges in dairy cooperatives. Authors of the paper review the economic literature in the subject area and discuss the law regulations. Furthermore they confront findings with practical examples drawn from their experience of auditing dairy cooperatives in Poland. The results show that audit of financial statements conducted in a proper way could be helpful mechanism in corporate governance in the case of dairy cooperatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczar K., Spółdzielczość, PWE, Warszawa 1969.
 2. Boguta W. (red.), Działalność spółdzielni rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014.
 3. Carlton D., Perloff J.M., Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley 2005.
 4. Chyra-Rolicz Z., Przyczyny i skutki reorganizacji polskiej spółdzielczości, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 - Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa 1991.
 5. Coase R., Firma, rynek i prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 6. Cook M.L., Chaddad F.R., Iliopoulos C., Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature, [w:] Hendrikse G.W.J. (ed.), Restructurng Agricultural Cooperatives, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 7. Dmochowska H., Spółdzielczość w świetle liczb - wybrane zagadnienia, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 - Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa 1991.
 8. Dworniak J., Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 9. Dyka S., Grzegorzewski P., Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa 2000.
 10. Emelianoff I., Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edward Brothers 1942.
 11. Enke S., Consumer Cooperatives and Economic Efficiency, American Economic Review 1945/35/1.
 12. Falencikowski T., Nogalski B., Składniki nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości spółki, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 13. Gad J., Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 14. Helmberger P., Hoos S., Cooperative Enterprise and Organization Theory, Journal of Farm Economics 1962/44/2.
 15. Helmberger P., Cooperative Enterprise and organization theory, Journal of Farm Economics 1964/46/3.
 16. Koładkiewicz I. (opr. i tłum.), Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 17. Koładkiewicz I., Grupy kapitałowe. Tendencje zmian w zasadach i mechanizmach nadzoru korporacyjnego, [w:] Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 18. Koładkiewicz I., Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji na przykładzie wybranych modeli, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 19. Markiewicz T., Kasy dla ludu, Business Class (magazyn Pulsu Biznesu), październik 2005.
 20. McBride G., Agricultural Cooperatives. Their Why and Their How, AVI Publishing Company, Westport, Connecticut 1986.
 21. Mesjasz Cz., Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 22. Mickiewicz T., Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii, Konsorcjum Akademickie WSE, WSIiZ, WSZiA, Kraków - Rzeszów - Zamość 2012.
 23. Ollila P., Nilsson J., The Position of Agricultural Cooperatives in the Changing Food Industry of Europe, [w:] Nilsson J., van Dijk G. (eds), Strategies and Structures in the Agro-food Industries, Van Gorcum, Assen 1997.
 24. Pietrzak M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 25. Pietrzak M., Kreowanie wartości dla właścicieli jako postulat nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółdzielni mleczarskich, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 26. Pietrzak M., Dworniak J., Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 27. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 28. Schrader L.F., Economic Justification, [w:] Cobia D. (ed.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey 1989.
 29. Staatz J.M., Farmer Cooperative Theory: Recent Developments, ACS Researcg Report No. 84, U.S. Department of Agriculture, Washington 1989.
 30. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 31. Zwanenberg A., Will Global Dairy Company be a True Co-operative?, Food & Agribusiness Research, Rabobank International, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu