BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego
Social Aspects of Corporate Governance
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 73-88, tab., bibliogr. 23 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rachunkowość
Corporate governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zaprezentowanie i usystematyzowanie różnych podejść do systemu corporate governance, podkreślenie jego wagi i istoty w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz jego wpływu na jakość informacji finansowych, których odbiorcą jest szeroko pojęte społeczeństwo. Autor zwraca szczególną uwagę na aspekt społeczny nadzoru korporacyjnego, ściśle powiązany ze współczesną koncepcją odpowiedzialności społecznej.(fragment tekstu)

In the future corporate governance should be efficient and effective market mechanism of control and domination of institutional investors, and from other way it should pursue to improvement of internal control mechanisms over entities. Making an investment with taking into consideration of social responsibility of corporations will cause movement of capital to entities which follows with social responsibility rules. The article emphasizes the growing importance of different models of corporate governance and the role of corporate governance in the development of social responsibility of corporations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of Management Review 1979/4.
 3. Davis K., The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] McGuire J.W. (red.) Contemporary Management, Prentice Hali, Englewood ClifTs, N.J. 1974.
 4. Dembiński A., Polski model nadzoru korporacyjnego - próba charakterystyki rodzimego systemu w konfrontacji ze światowymi tendencjami (cz. I), Nasz Rynek Kapitałowy 2002/11.
 5. Dembiński A., Zamknięty model nadzoru korporacyjnego - czy jesteśmy na niego skazani?, Nasz Rynek Kapitałowy 2003/1.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 7. Frederick W.C., Corporate Social Responsibility and Business Ethics, [w:] Sethi P., Falbe C.M. (red.), Business and Society, Lexington Books, Lexington, Mass. 1987.
 8. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczypospolita, Warszawa 1993.
 9. Hammonds K.H., $3 Billion for Asbestos Victims, Business Week, 13 września 1993.
 10. Gabrusewicz T., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w dobie globalizacji a teoria accountability, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005/11.
 11. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 12. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 13. Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, Przegląd Prawa Handlowego 2002/9 (120).
 14. Mendel T., Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, [w:] Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 15. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 2002. Conference Board of Canada Reporting on Corporate Social Responsibility: Results of a Survey of Canadian Companies, 2000.
 16. Preston L.E., Social issues and Public Policy in Business and Management: Retrospect and Prospect, University of Maryland College of Business and Management, College Park 1986.
 17. Rudolf S., Motywowanie rad nadzorczych spółek, Nasz Rynek Kapitałowy 2003/4.
 18. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (red.), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
 19. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, wyd. II zmien., PWE, Warszawa 2001.
 20. Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Fund. Rozw. Rach., Warszawa 2002.
 21. Wartick S.L., Cochran P.L., The Evolution of The Corporate Social Performance Model, Academy of Management Review 1985/10/4.
 22. Zalega K., Systemy Corporate Governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, AGH, Warszawa 2003.
 23. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Ministerstwo Skarbu Państwa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu