BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Dagmara (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Źródła konfliktu agencyjnego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
The Sources of Agency Conflict in the Investment Fund Companies
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 89-104, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Teoria agencji
Investment funds, Investment fund companies, Agency theory
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie, na bazie studiów literaturowych, źródeł teorii agencji związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych. W części empirycznej artykułu zostaną przedstawione potencjalne płaszczyzny konfliktu agencyjnego na przykładzie AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.(fragment tekstu)

Investment Fund Company sets up and manages investment funds that collect funds from many investors. Decisions taken by Investment Fund Company are supported by the experienced managers (investment advisors or Asset Management Company). It seems that those decisions are optimal. It turns out, however, that between Investment Fund Company, participants in the Investment Fund and the managers (investment advisors or Asset Management Company) can be identified the agency problem. The purpose of this article is to present, on the basis of literature studies, the sources of agency theory in Investment Fund Company. In the empirical part of the paper is presented the potential sources of the Agency Theory on the example of AXA Investment Fund Company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Koszty agencji jako determinanta efektywności nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 2. Arrow K., Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publishing Co., Chicago 1971.
 3. Blajer-Gołębiewska A., Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wyd. UG, Gdańsk 2012.
 4. Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 5. Breid V., Aussagefähigkeit agencytheoretischer Ansätze im Hinblick auf die Verhaltenssteuerung von Entscheidungsträgern, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1995/47/9.
 6. Campbell K., Corporate Governance after the Financial Crisis: Institutional Investors and the Stewardship Function, Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2011/2/1.
 7. Chevalier J.A., Ellison G.D., Risk taking by mutual funds as a response to incentives, Journal of Political Economy 1997/105/6.
 8. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia NBP 2003/165.
 9. Dalmácio F.Z., Nossa V., The Agency Theory Applied to the Investment Funds, Brazilian Business Review 2004/1/1.
 10. Dobija D., Developments of Corporate Governance in Poland: Implications for Accounting, [w:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, WSiP SA Group, Warsaw 2008.
 11. Eisenhardt M., Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989/14/1.
 12. Gad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 13. Gray S.R., Cannella Jr. A.A., The role of the Risk in Executive Compensation, Journal of Management 1997/23/4.
 14. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 1976/3.
 15. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 16. Kleine A., Entscheidungstheoretische Aspekte der Principal - Agent Theorie, Heidelberg 1995.
 17. Mahoney O.G., Manager - Investor Conflicts In Mutual Funds, Journal of Economic Perspectives Spring 2004/18/2.
 18. Malinowska D., Gad J., Institutional Investors in the largest polish capital companies - theory and practice, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2012/2/2.
 19. Malinowska D., Inwestorzy instytucjonalni na polskim rynku kapitałowym na przykładzie spółek indeksu WIG20, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 20. Milewski R., Kwiatkowski E., (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.
 21. Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 22. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 23. Oviat B.M., Agency and Transaction Cost Perspective on the Manager - Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests, Academy of Management Review 1998/13/2.
 24. Richter R., Furubotn E.G., Neue Institutionenökonomik: eine Einführung und kritische Würdigung, Tübingen 1999.
 25. Roe M.J., The Institution of Corporate Governance, Harward Law School, Discussion Paper 2004/488/08.
 26. Skowroński A., Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw, Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. 2005/LXVII/3.
 27. Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 28. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 29. Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, [w:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, WN PWN, Warszawa 1999.
 30. Wilson R., On the Theory of Syndicates, Econometrica 1968/36/1.
 31. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu