BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Stanisław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej
Customer Value from the Perspective of Network Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 263-273, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Wartość klienta, Klient, Sieci przedsiębiorstw, Lojalność klientów
Customer value, Customer, Enterprise networks, Customer loyalty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę organizacji sieciowej jako środowiska generującego efekty sieciowe i efekty skali. Aby mówić o rozwoju sieci, efekty te powinny być ze sobą sprzężone, a kluczem do tego jest proces budowania lojalności klienta sieciowego. Determinanty lojalności klienta obsługiwanego przez sieć, wyróżnione według modelu EPSI, ukazują specyfikę tego procesu i jego odmienny charakter na tle typowej relacji: firma - klient.(abstrakt autora)

The paper presents the essence of the network organization as the environment which generates the network and scale effects. In order to talk about the network development those effects should be connected and the key to this is the process of building of the network customer loyalty. Determinants of the network customer loyalty identified by the EPSI model show the specificity of this process and its different character compared to the typical company - client relation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ebers, The Formation of Inter-Organizational Networks, Oxford University Press, Oxford - New York 2002.
  2. K. Łobos, Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005, s. 168.
  3. K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
  4. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
  5. J. Griffin, Customer Loyalty. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
  6. P. Stodulny, Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu