BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajdak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Digital signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej
Digital Signage as a New Chanel of Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 287-296
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Oprogramowanie, Elektroniczna komunikacja
Marketing communication, Software, Electronic communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komunikacja stanowi ten obszar marketingu, w którym zachodzi wyjątkowo wiele zmian wywołanych rozwojem elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Jednym z owoców tego rozwoju jest Digital Signage. Obecnie obserwuje się wzrost znaczenia Digital Signage w komunikacji marketingowej różnego typu organizacji. Jako medium zapewnia przedstawienie informacji i reklam na wyświetlaczach cyfrowych, tworzących różnego rodzaju sieci, np. otwarte, zamknięte, mobilne, zewnętrzne. Sieci Digital Signage są uŜyteczne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przekazywania aktualnej i dynamicznie zmieniającej się informacji. Zapewniają wysoką skuteczność przekazu, oszczędność kosztów i atrakcyjny sposób przekazywania informacji. Do wzrostu rangi Digital Signage jako nowego kanału marketingowego konieczna jest jednak edukacja menedzerów podnosząca nadal niską świadomość potencjału, jaki oferuje.(abstrakt autora)

Communication is the area of marketing where there are a lot of changes from the development of electronics, information technology and telecommunications. One of the outcomes of this development is Digital Signage. Currently there is observed a rise of digital signage importance in marketing communications of different types of organizations. Digital Signage, as a medium, offers to provide information and advertising on digital displays, creating various types of networks, for instance open, closed, mobile and external ones. Digital Signage Networks are useful wherever there is a need to provide up to date and dynamically changing information. They provide high transmission efficiency, cost savings and attractive way to communicate information. For increasing the rank of Digital Signage as a new marketing channel there is needed, however, the education of managers, increasing the still low awareness of what it offers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu