BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vásáry Miklós (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Trends of Competitiveness in the Agro-Trade of Visegrad Countries
Trendy konkurencyjności w handlu rolno-spożywczym krajów Grupy Wyszehradzkiej
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 5-13, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi, Struktura eksportu, Konkurencyjność, Bilans handlowy
Food trade, Agricultural trade, Export structure, Competitiveness, Trade balance
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku krajów Grupy Wyszehradzkiej wywołało w ich międzynarodowym handlu rolno-spożywczym wiele nowych możliwości jak i trudności. Likwidacja ceł i innych barier skutkowała natychmiastowym wzrostem aktywności handlowej. Stopniowo wzrastająca intensywność obrotów handlowych ze starymi krajami członkowskimi UE była znacznie silniejsza w stosunku do krajów bliskiego sąsiedztwa i przebiegała szybciej. Proces ten ułatwił ekspansję obrotów dzięki swobodnemu przepływowi towarów na wspólnotowym jednolitym rynku, co sprawiło zarówno rezultat jak i sposób pogłębionej integracji. Celem pracy jest dokonanie przeglądu i ocena zmian w procesach handlowych w obrębie grupy krajów Wyszehradzkich po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód. Dodatkowo chodziło o wskazanie kluczowych kwestii dotyczących struktury produktowej obrotów oraz korzyści komparatywnych jakie przynosi zagraniczna wymiana towarami rolno-spożywczymi zwłaszcza dla Węgier.(abstrakt oryginalny)

The accession to European Union (EU) in 2004 has resulted multiple kinds of agro-trade possibilities and difficulties for the Vsiegrad countries. The liquidation of customs and other trade barriers led immediately to an increased trade. The gradually growing trade intensity was much stronger in case of the old EU member states than in case of the neighbouring countries and occurred faster. The free flow of goods on the common international market was set and enhanced, and enabled trade expansions following the integration. The objective of the paper the review of changes of trading processes within the examined country group following the Eastern enlargement. In addition, the key issue is to what products the comparative advantage principle could be applied, what products were able to realize competitive advantage in trade - in relation to Hungary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B. (1965): Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage. The Manchester School, Vol. 33. No. 2. 99-123. o.
 2. Baranyai Zs. (2008): Productivity and profitability in European agriculture, especially in Hungary. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 10:(5) pp. 7-13.
 3. EUROSTAT (2012): International Trade, EU27 Trade Since 1988 by HS2 database, http://epp.eurostat. ec.europa.eu, 2012.08.16
 4. ^ 4. Euvonal (2012): Az EU-ba történő áruszállításkor elég-e a szállítólevél vagy kell vámáru nyilatkozat is?http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_ reszletes&kerdes_ valasz _id=489, 2012.08.22
 5. Fertő I. (2003): A komparatív előnyök mérése. Statisztikai Szemle, 81/ 4, p. 309-327
 6. Fertő I. Hubbard L.I. (2005): Az agrárkereskedelem dinamikája - A csatlakozó országok esete Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január p. 24-38
 7. Halmai P. (2007): Az Európai Uniós agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Budapest 402
 8. Jámbor A., Török Á (2012): Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU-csatlakozás után, Statisztikai Szemle 2012 7-8 szám p. 632-651
 9. Kerner Zs. (2012): Így hagynak le minket a lengyelek, Index, http://index.hu/ gazdasag/ vilag/2012/08/23/igy_hagynak _le_minket _a_ lengyelek/ 2012.08.23
 10. Poór J. (2010): Értékés áralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereskedelmének piacán Doktori értekezés, Pannon Egyetem Keszthely
 11. United Nations (2006): Standard International Trade Classification Statistical Papers Series M No. 34/Rev. 4 ST/ESA/STAT/SER.M/34/REV.4
 12. Takácsné György K., Takács I. (2012): Changes in cereal land use and production level in the European Union during the period 1999-2009, focusing on New Member States Studies In Agricultural Economics 114:(1) pp. 24-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu