BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Starosta wałecki)
Tytuł
Samorządność jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego
Local Government as a Challenge for Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 121-135, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorządność, Gmina
Local development, Self-government, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce nie pozostają bez znaczenia dla samorządności i rozwoju lokalnego. Po 1989 roku samorządy lokalne otrzymały nowe możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej i zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju lokalnego. Samorząd lokalny, dysponując odpowiednimi zasobami finansowymi oraz właściwie tworzonym prawem, z powodzeniem może realizować zadania i kompetencje na rzecz społeczności lokalnej. Natomiast społeczność lokalna powinna mieć pełne zaufanie do władz samorządowych, mieć możliwość artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz brać udział w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy. Brak współdziałania samorządów gminnych ze społecznością lokalną może doprowadzić do wypaczeń idei samorządności, a co za tym idzie, także do odebrania wspólnotom w dużej mierze decydowania o własnym środowisku społecznym. To z kolei może spowodować zahamowanie tak koniecznego rozwoju lokalnego. Pożądane zatem jest rozpoznanie sprawy w kontekście wpływu samorządności na rozwój lokalny. (fragment tekstu)

The development of local government is supposed to enable local community the participation in wielding in order to meet the most important needs of citizens as well as to create the possibilities for socio-economic and financial development. Local communities are supposed to wield independently throughout familiarity of local politics, influencing it and shaping the mechanisms of local development. The rules of cooperation between local authorities, civil organizations and private investors should be stated in the atmosphere of common trust, honesty and transparency. The ideas of local government should, in turn, be supported by local communities. Common support and good atmosphere are crucial for strengthening bounds and creating local development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anheier K., Zur International Forschung über den Nonprofit Sektor, "Journal für Sozialforschung", Heft 2/1990.
 2. Flejterski S., Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, (w:) Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i  rozwoju regionalnego, red. B. Filipiak, Szczecin- Wałcz 2003.
 3. Flejterski S., Pluskota P., Finansowe wehikuły rozwoju lokalnego (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy poręczeniowych i pożyczkowych), (w:) Działalność samorządu lokalnego w świetle europejskich standardów, red. B. Filipiak, Szczecin-Wałcz 2004.
 4. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2001.
 5. Hrynkiewicz J., Rola organizacji obywatelskich w  polityce społecznej, (w:) Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2002.
 6. Pańsko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2/1991.
 7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001.
 8. Patrzałek L., Budżet samorządów lokalnych w warunkach centralizacji i decentralizacji finansów publicznych, "Finanse Komunalne", nr 5/1994.
 9. Piekara A., Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia, "Samorząd Terytorialny", nr 5/1995.
 10. Potoczek A., Współczesne problemy rozwoju lokalnego i  regionalnego, Włocławek 2000.
 11. Regulski J., Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, Szczecin 2007.
 12. Regulski J., Samorząd III Rzeczpospolitej - koncepcje i  realizacja, Warszawa 2000.
 13. Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki S połecznej, .
 14. Siemiński W., Partycypacja społeczna w rozwoju przedsiębiorczości w gminach, "Człowiek i Środowisko", nr 2/1996.
 15. Siemiński W., Współzarządzanie gminą, Warszawa-Zielona Góra 1999.
 16. Sobieszewski P., Podstawowe zasady funkcjonowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, (w:) Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997.
 17. Szacki J., Społeczeństwo obywatelskie, "Przegląd Polityczny", nr 32/1996.
 18. Szewczuk A., Samorządowa polityka społeczna strategicznym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego, (w:) Samorząd terytorialny w  zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 426, t. II , Szczecin 2006.
 19. Szewczuk A., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zróżnicowanych uwarunkowań ich rozwoju, (w:) Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Poznań 2008.
 20. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 21. Wankiewicz B., Wpływ zasobów finansowych na rozwój gminnej samorządności, praca doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania i  Ekonomiki Usług, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu