BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategia powiatu jako wizja rozwoju społeczności lokalnej
Poviat 'S Strategy as a Vision of a Local Community 'S Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 137-150, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Praktyka zarządzania
Local development, Local government, Management practice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategie rozwoju samorządów lokalnych traktowane są bardzo często jako dokumenty formalne, które należy mieć po to, żeby m.in. ubiegać się o fundusze europejskie. Opracowanie strategii rozwoju dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Ponadto uwiarygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych i znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni powiat bardziej wiarygodnym od innych. Strategia jednak, poza wymogami formalnymi, może i powinna spełniać funkcję latarni morskiej dla instytucji i wydziałów jednostki samorządu terytorialnego (JST ). Określenie misji samorządu, opisanie zadań operacyjnych dla poszczególnych podmiotów, przy ich udziale, pozwala, po pierwsze, na identyfikację z proponowanymi celami, po drugie, umożliwia poszczególnym decydentom podejmowanie decyzji szczegółowych w taki sposób, żeby zakładany cel główny i cele szczegółowe mogły być osiągnięte. (fragment tekstu)

On the basis of earlier statement we can identify that a strategy is a consciously described concept of complex system actions consisting in formulating a bundle of long-, medium-, and short-term objectives for institution, ways of monitoring them, and possible adaptations depending on changes resulting from variations of the environment. The strategy specifies the scope and selection of means necessary and desired to achieve the objectives, as well as proceedings providing their optimal use in order to react to environment's challenges in flexible, optimal and adequate way. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985.
  2. Chrościcki Z., Konsultacje w zarządzaniu, Warszawa 1999.
  3. Dictionary of Business English, Warszawa 1989.
  4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1994.
  5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa 2001.
  6. Hedberg B., Jonsson S., Formułowanie strategii jako proces nieciągły, "Problemy Organizacji" nr 2/1977.
  7. Simon H.A., Działanie administracji, Warszawa 1976.
  8. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu