BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Ewa (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Rola funduszy europejskich w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym
EU Funds and Regional and Local Development
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 3, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Źródła finansowania, Pomoc finansowa UE, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy, Badania ankietowe, Wyniki badań
EU funds, Source of financing, EU financial aid, Regional development, Local development, District development strategy, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Brak własnego kapitału stanowi poważną barierę w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. W okresie transformacji otworzono gospodarkę na wpływy kapitału zagranicznego, ale ani kraj, w tym województwo lubelskie, a tym bardziej jego gminy nie potrafiły wykorzystać tej szansy. Obecnie w związku z integracją naszego kraju z Unią Europejską pojawiła się nowa szansa pozyskania środków zagranicznych - funduszy unijnych w celu finansowania działalności inwestycyjnej. Ważnym jest, by nie zostało to zmarnowane. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia nowych źródeł finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich. Rozważania oparto na źródłach literaturowych oraz wynikach badań przeprowadzonych przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej na przełomie 2002 r. i 2003 r. (fragment tekstu)

A shortfall of capital constitutes a major barrier of regional and local development. Introduced economical and social transformations had opened Polish economy to foreign capital but both the Lublin region and its communes turned out to be unable to make full benefit of this chance. Nowadays, in the wake of integration with the UE structures new opportunities are emerging - access to the UE funds supporting local investments. It seems to be increasingly important that those funds are properly utilised to the benefit of the Lublin region and local communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, WN PWN, Warszawa 2001.
 2. Kałuża H., Wsparcie finansowe inwestycji z programu SAPARD przez organizacje samorządowe, [w:] Bojar E., Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Politechnika Lubelska - TNOiK, Lublin, 2003.
 3. Marazm inwestycyjny, "Businessman" 2003, Nr 6.
 4. Miszczuk A., Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej - Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, UMCS, Lublin 2003.
 5. Niklewicz K., Jak Polska wykorzysta fundusze strukturalne i spójnościowe?, www.gazeta.pl, dn. 05.05.2003.
 6. Potoczek A., Strategia rozwoju jako podstawowy instrument zarządzania regionalnego i lokalnego, [w:] Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, TNOiK, Toruń 2001.
 7. Sadownik A., Integracja europejska jako czynnik rozwoju regionalnego, www.gazeta.pl, dn. 05.05.2003.
 8. Świat w liczbach, [w:] Świat i Polska 2003, "Polityka" 2003.
 9. "The Economist" 2002, Nr 1 (wydanie specjalne).
 10. Wiatrak A., Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną, [w:] Bojar E., Plawgo B. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Nauka i Edukacja, Warszawa 2000.
 11. Zagrodzka D., Europolska ABC, www.gazeta.pl, dn. 05.05.03.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu