BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw we współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce
Corporate Community Involvement in Co-Operation with NGOs In Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 100, s. 110-122, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne
Słowa kluczowe
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje pozarządowe
Corporate community involvement, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chcąc zarządzać relacjami społecznymi z różnymi grupami interesariuszy, przedsiębiorstwa mogą korzystać z wielu fonii zaangażowania różniących się stopniem złożoności i wymagających różnego nakładu środków. NGOs, jako jedna z grup interesariuszy, coraz częściej nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami, by wspólnie działać na rzecz społeczeństwa. Paleta możliwości współdziałania przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jest bogata. Jednak istniejące formy współpracy nic do końca zaspokajają oczekiwania sektora pozarządowego wobec partnerów z biznesu. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki własnych badań ogólnopolskich poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami z punktu widzenia NGOs. (abstrakt oryginalny)

Enterprises that want to manage relationships with different groups of stakeholders may use many tonus of involvement. These farms differ because of the level of complexity and means that have to be engaged. NGOs, as one group of stakeholders, mote often establish the collaboration with enterprises to act together for society. The range of possibilities how enterprises and NGOs may collaborate is very wide. However, existing forms of collaboration do not fully satisfy social partners who expect more sophisticated partnership. The paper presents the results of own cross-country research on collaboration between NGOs and business organizations from the perspective of NGOs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.A., Waterhouse J.H., Wells K.B., A stakeholder approach to strategic performance measurement, "Sloan Management Review", Spring 1997.
 2. Campbell D., Moore G., Metzger M., Corporate philanthropy in the U.K. 1985-2000: Some empirical findings, "Journal of Business Ethics" 2002, Vol. 39.
 3. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 4. Frooman J., Stakeholder influence strategies, "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24, No. 2.
 5. Jawahar I.M., McLaughlin G.L., Toward a descriptive Stakeholder Theory: An organizational Life Cycle Approach, "The Academy of Management Review" 2001, Vol. 2, No. 3.
 6. Kozakiewicz M., Greszta M., Indeks BUNCO 2007. Komunikacja społecznego zaangażowania firm poprzez Internet, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, Łódź 2007.
 7. Lepka J., Łukasiak P., Ptak A., Sawicka A., Schimanek T., Rżysko M., Torosiewicz A., Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi formy prawne. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2006.
 8. Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza, postawy, praktyka, Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.
 9. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4.
 10. Reichel J., Rudnicka A., Collaboration of NGOs and business in Poland, "Social Enterprise Journal", Emerald, 2009, Vol. 5, No. 2.
 11. Savage G.T., Nix T.W., Whitehead С J., Blair J.D., Strategies for assessing and managing organizational stakeholders, "Academy of Management Executive" 1991, Vol. 5, No. 2.
 12. Sawicka A., Ptak A., Lepka J., Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.
 13. Seitanidi M.M., Ryan A., A critical review offorms of corporate community involvement: From philanthropy to partnerships, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2007 Vol. 12.
 14. Sisodia R.S., Wolfe D.B., Sheth J.N., Firms of Endearment, How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose, Wharton School Publishing, New Jersey 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu