BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Zachowania uczestników wirtualnych społeczności - kreacja czy koegzystencja?
Behavior of Participants of Virtual Communities - Creation Whether Coexistence?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 317-326, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Zachowania społeczne, Zachowania komunikacyjne, Serwisy społecznościowe, Media społecznościowe
Web portals, Social behaviour, Communication behaviours, Social networking, Social media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem Web 2.0 w Internecie powstają wirtualne społeczności, które tworzą, przetwarzają i opiniują informacje. Obszarem aktywności wirtualnych społeczności są głównie portale społecznościowe, definiowane jako kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między internautami za pomocą różnorodnej technologii komunikacyjnej, zawartej na jednej platformie. Portale społecznościowe w Polsce rozwijają się, ewaluują - zgodnie z rozwojem technologii oraz z preferencjami użytkowników. Celem artykułu jest ocena aktywności polskich internautów na portalach społecznościowych w świetle badań ankietowych. Głównym zagadnieniem badawczym jest odpowiedź na pytanie, czy zachowania wirtualnych społeczności można określić jako kreację (tworzenie social mediów), czy tylko jako koegzystencję polegającą na obserwowanie życia innych.(abstrakt autora)

With the development of Web 2.0 in the internet virtual communities are formed that create, process and opine about information. The area of activity of virtual communities are primarily social networking sites, defined as the communication channels for interaction between Web users using various communications technology in one compact platform. Social networking sites in Poland develop and evaluate - in accordance with the development of technology and user preferences. The paper aims to evaluate the activity of Polish internet users on social networks in the light of the survey. The main research objective is to answer the question whether the behavior of virtual communities can be defined as creations (the creation of social media), or only as a co-existence consists in observing the lives of others.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch. Li, J. Bernoff, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, MTBiznes, Warszawa 2009.
  2. J. Bacon, The Art of Community, O'Reilly, NY 2010.
  3. T. Weinberg, The New Community Rules. Marketing in the Social Media, O'Reilly, Cambridge 2009.
  4. K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków 2004, s. 62.
  5. A. Joshi, Web 2.0 Mining: Analyzing Social Media, InProceedings, Proceedings of the NSF Symposium on Next Generation of Data Mining and Cyber-Enabled Discovery for Innovation, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu