BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Suwerenny konsument w zdigitalizowanym świecie
Sovereign Consumer in the Digital World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 335-348, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Internet, Portale internetowe, Serwisy społecznościowe
Consumer, Internet, Web portals, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Digitalizacja świata sprawia, że termin "suwerenny konsument" wydaje się być bardziej uzasadniony niż kiedykolwiek. Konsumenci otrzymali do ręki instrument, dzięki któremu z coraz większą siłą wywierają wpływ na sposoby postępowania oraz strategie działania nawet dużych przedsiębiorstw, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Internet jako medium masowe, a raczej jako masowo wykorzystywane medium indywidualne, nie jest już pasywnym zbiorem informacji, ale jest żyjącym i stale rozwijającym się tworem. To na jego łamach prowadzone są globalne dyskusje. Portale społecznościowe zmieniły układ sił. Wpływ traci polityka, przedsiębiorstwa, a także marki. Zyskuje - jednostka i konsument.(abstrakt autora)

In digital world the term "sovereign consumer" seems to be more justified than ever. Consumers have received instrument, due to which they can influence with increasing power the operations and strategies of even big enterprises with established market rating. Internet as mass media, but rather as massively used medium, is no longer a passive package of information, but it is a living and permanently developing phenomenon. In internet there are global discussions led. Social portals have changed match of power. The politics, enterprises, as well as brands are losing the influence. The influence is gained by individuals and consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Smith, Bogactwo narodów, PWN, Warszawa 1954.
 2. L. von Mises, Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 3. W.H. Egger, The Contributions of W.H. Hutt, "The Review of Austrian Economics" 1994, Vol. 7, No. 1, s. 113.
 4. M.N. Rothbard, Phraseology: The Methodology of Austrian Economics, w: The Foundations of Modern Austrian Economics, ed. E.G. Dolan, Kansas 1976, s. 29.
 5. M. Rosłan, Facebook prawdę ci powie!, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 8, s. 26.
 6. O. Hermes, Netzwerke und Hersche, "Markenartikel" 2010, nr 4, s. 23.
 7. H. Kunzel, Handbuch Kundenzufriedenheit: Strategie und Umsetzung in der Praxis, Springer Verlag, Berlin 2005, s. 315.
 8. D. Michelis, Social Media Leitfaden, w: Social Media Handbuch, Hrsg. D. Michelis, T. Schildhauer, Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, s. 121.
 9. D. Trzeciak, Marketing wirusowy, w: E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, red. K. Pankiewicz, Wyd. Helion, Gliwice 2008, s. 75.
 10. O. Hermes, Ein Weltkonzern scheitert an Social Media, "Absatzwirtschaf" 2010, 28.04.
 11. D. Zarella, Das sozial Media Marketing Buch, O'Reilly Verlag, Berlin 2010.
 12. W. Schneider, Kundenzufriedenheit. Strategie. Messung. Management, Verlag Moderne Industrie. Landsberg 2000, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu