BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności
Using of the Non-Standard Forms of the Marketing Communication on the Food Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 377-388, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Rynek żywności, Produkty żywnościowe, Kampanie reklamowe
Marketing communication, Food market, Food products, Advertising campaign
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza wykorzystania wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywnościowym. W pracy przestawiono podział i charakterystykę wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej wraz z próbą ich klasyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem ambientu. Przeprowadzono także analizę i ocenę wykorzystania ambient mediów w branży spożywczej oraz przedstawiono przykłady tego typu kampanii reklamowych.(abstrakt autora)

The analysis of using the chosen non- standards forms of the marketing communication on the food market was the aim of this study. Division and the characteristics of chosen nonstandards forms of the marketing communication are presented in the paper with the attempt of their classification, with the special regard of ambient. Also analysis and the evaluation of using of the ambient media in the food sector were conducted and the examples of this type of advertising campaigns were introduced.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Hatalska, Niestandardowe formy promocji, "Marketing i Rynek" 2002, nr 11, s. 7-12.
 2. M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 3. M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw - organizacja, strategie, uwarunkowania, Wyd. SGGW, 2010.
 4. U. Chrąchol, Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy - Strategie - Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 417-421.
 5. M. Świątkowska, Niestandardowe reklamy na rynku żywności, "Przemysł Spożywczy" 2009, nr 7, s. 33-36.
 6. A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003.
 7. H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynkowa. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 8. M. Fijałkowski, Ambush marketing - czas na Polskę, www.brief.pl/baza-wiedzy/warsztaty/ art53, ambush-marketing-czas-na-polske.html.
 9. J. Przybyła, Komunikacja mobilna w słuŜbie masowej indywidualizacji, w: Reklama i PR na rozdrożu?, red. H. Mruk, Poznań 2008, s. 88-89.
 10. D. Pickton, A. Broderick, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall 2001.
 11. M. Kowalska, Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 12. B. Pilarczyk, H. Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 14. S. Philip, Space invaders, "Hot Line" 1998, No. 5, s. 16-19.
 15. N. Hatalska-Woźniak, Nie tylko wielka piątka, czyli ambient media i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji, w: Reklama i PR na rozdrożu?, red. H. Mruk, Poznań 2008.
 16. U. Karczewska, Niezwykłe wydarzenie, Ambient media, Dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska, 2009.
 17. P. Zieliński, Odsiecz ambientowa, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 137, s. 70-72.
 18. W. Paluchowski, M. Marciniak, Reklama ambientowa - laboratorium kreatywności, "Marketing i Rynek" 2005, nr 8, s. 36-41.
 19. Ł. Kowalczewski, Najlepszy odbiorca, Ambient media. Dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu