BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska Urszula (Politechnika Białostocka)
Tytuł
The Lost Order...? Around Modern and Post-Modern Constructing of the Identity
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 19-29, bibliogr. 21 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Tożsamość, Społeczeństwo, Więzi społeczne, Postmodernizm, Osobowość człowieka
Identity, Society, Social bond, Postmodernism, Human personality
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper attempts to answer the question, whether the processes of constructing identity in modern and post-modern times are similar or rather different. Modern society, in contrary to traditional (primitive, simple, pre-industrial) society, ruptures with collective and universal values that influenced human life and his identity. Since that moment, a man is no more strongly involved in social ties; modernity and post-modernity give him unquestionable autonomy in which individualism is the key-value. Therefore, accordingly to the new reality and new social (philosophical) conditions, the human identity is constructed. What are the rules of this process? Are the modernism and post-modernism two separate epochs and two separate realities that construct different cultural frames in which the process of building the identity and the identity itself take specific (opposite) directions? Or rather, as some sociologists prove (e.g. Anthony Giddens), post-modernism brings indeed the new quality of life but should be understood just as the continuation - strengthened form of the previous - modern stage of society? The attempt to answer the question, by presenting main scientific assumptions about subject matter, has been undertaken in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 1991. Modernity and Ambivalence. Ithaca: Cornell University, New York.
 2. Bauman Z., 1993. Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne 2(129); also in: 1994. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Instytut Kultury, Poznań.
 3. Bauman Z., 1997a. Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja? Studia Socjologiczne 3 (146).
 4. Bauman Z., 1997b. Postmodernity and its Discontents. New York University Press, New York.
 5. Geertz C., 1973. The Interpretations of Cultures. New York: Basic Books.
 6. Gupta A., Ferguson J., 1992. Beyond the Culture: Space, Identity and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7(1), s. 6-23.
 7. Inkels A., Smith D.H., 1974. Becoming Modern. Cambridge, Mass: Harvard University Press. (in:) Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Znak. Kraków.
 8. Kłoskowska A., 1996. Kultury narodowe u korzeni. PWN, Warszawa.
 9. Kumar K., 1978. Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society. Harmonswor: Penguin. (in:) Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Znak. Kraków.
 10. Kumar K., 1988. The Rise of Modern Society: Aspects of the Social and Political Develepement of the West. Oxford: BasilBlackwell. (in:) Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak. Kraków.
 11. Kumar K., 1995. From Post-Industrial to Post-Modern Society. Oxford: Blackwell. (in:) Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Znak. Kraków.
 12. Kurczewska J., 2000. Kanon kultury narodowej. (in:) Kultura narodowa i polityka. J. Kurczewska (ed.). Warszawa.
 13. McLuhan M., 1964 (1994, 2003). Understanding Media: The Extensions of Man. New McGraw Hill, York.
 14. Nycz R. (ed.)., 1997. Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków.
 15. Ray L.J., 1999. Theorizing Classical Sociology. Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
 16. Sewell W.H. Jr., 2005. Logics of History. Social Theory and Social Transformation. The University of Chicago Press, Chicago and London.
 17. Szacki J., 2002. Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa.
 18. Szpociński A., 1991. Kanon kulturowy. Kultura i Społeczeństwo 2.
 19. Szpociński A., 1997. Czy kryzys kanonu?. (in:) Kempy M., Kapciak A., Łoziński S., (eds.) 1997. U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 20. Szpociński A., 2000. Przeszłość jako tworzywo kanonu kulturowego. Kanon kulturowy upowszechniany w programach telewizyjnych. (in:) Kultura narodowa i polityka. J. Kurczewska (ed.). Warszawa.
 21. Taylor Ch., 2001. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej (Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. 1994). PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu