BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
The impact of inflation on economic growth in Poland in the period 1991-2009
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 46-57, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Inflacja, Wzrost gospodarczy, Model wektorowej autoregresji
Inflation, Economic growth, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilku dekad zależność między inflacją i wzrostem gospodarczym stała się przedmiotem zainteresowań ekonomistów, decydentów politycznych i władz banków centralnych, zarówno krajów rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się. W szczególności problematyka dotycząca tego, czy inflacja jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego, czy też jest szkodliwa dla wzrostu gospodarczego, wywołuje znaczące debaty, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Opinie na ten temat wciąż ewoluują pomiędzy poglądami strukturalistów i monetarystów. Z jednej strony, Mundell (1965) i Tobin (1965) wskazują na pozytywne relacje między stopą inflacji i stopą akumulacji kapitału, co implikuje tym samym pozytywny wpływ inflacji na wzrost gospodarczy. Co więcej, twierdzą oni, że skoro pieniądz i kapitał są substytucyjne, to wzrost stopy inflacji zwiększa akumulację kapitału poprzez zmniejszenie w portfelu udziału pieniądza na rzecz kapitału i tym samym przez stymulowanie wzrostu gospodarczego (Gregorio 1996). Z drugiej strony, Fischer i Modigliani (1978) sugerują występowanie negatywnego i nieliniowego związku między stopą inflacji i stopą wzrostu gospodarczego, zgodnie z mechanizmem nowej teorii wzrostu (Ramon, Malla 1997). Twierdzą oni również, że inflacja przyczynia się do ograniczenia wzrostu gospodarczego, w dużej mierze, nie w wyniku spadku rozmiarów inwestycji, lecz poprzez zmniejszenie efektywności inwestycji. (fragment tekstu)

The main aim of the study was to analyze the impact of inflation on the economic growth in Poland in the period from 1991 to 2009. In the paper, methods based on the literature study of international economics and international finance as well as econometric methods (Vector Autoregression Model - VAR) were used. All statistics used in the paper came from the statistical base EconStats. On the basis of the analysis of the relationship between inflation and the economic growth in Poland in the period from 1991 to 2009 you can point to several key conclusions. Firstly, relationship between the inflation rate and the dynamics of real GDP in Poland was relatively important in this period. Moreover, on the basis of VAR model estimates, a negative influence of inflation on the economic growth in Poland over considered period was confirmed. The results also revealed that changes in the inflation rate accounted for 0.5% variability of the growth rate of real GDP in Poland after a year from the shock. Moreover, the existence of non-linear relationship between inflation and economic growth in Poland was confirmed and two threshold levels of inflation amounted to 2.49% and 11.8% were estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed S., Mortaza G., 2005. Inflation and Economic Growth in Bangladesh: 1981-2005. Bangladesh Bank Working Paper Series 0604.
 2. Barro R.J. 1995., Inflation and Economic Growth. National Bureau of Economic Research Working Paper 5326.
 3. Chaturvedi V., Kumar B., Dholakia R.H., 2009. Inter-Relationship between Economic Growth. Savings and Inflation in Asia. Journal of International Economic Studies 23.
 4. Drukker D., Gomis-Porqueras P., Hernandez-Verme P., 2005. Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth: A New Panel-Data Approach. http://www.uh.edu/~cmurray/TCE/papers/Drukker.pdf
 5. Faria J.R., Carneiro F.G., 2001. Does High Inflation Affect Growth in the Long and Short Run?. Journal of Applied Economics 4(1).
 6. Gokal V., Hanif S., 2004. Relationship between Inflation and Economic Growth. Reserve Bank of Fiji Working Paper 4.
 7. Khan M.S., Senhadji A.S. 2001. Threshold Effects in the Relationship between Inflation and Growth. International Monetary Fund Staff Papers 48(1).
 8. Li M., 1996. Inflation and Economic Growth: Threshold Effects and Transmission Mechanisms. CEA 40th Annual Meetings. 26-28 May.
 9. Mallik G., Chowdhury A., 2001. Inflation and Economic Growth: Evidence from Four South Asian Countries. Asia-Pacific Development Journal 8(1).
 10. Mubarik Y.A., 2005. Inflation and Growth: An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan. State Bank of Pakistan Research Bulletin. 1(1-2).
 11. Sarel M., 1996. Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth. International Monetary Fund Staff Paper. Mar 1996.
 12. Sergii P., 2009. Inflation and Economic Growth: The Non-Linear Relationship. Evidence from CIS Countries. Kyiv School of Economics. http://kse.org.ua/uploads/file/Pypko.pdf
 13. Vaona A., Schiavo S., 2005. Semiparametric Evidence on the Long-Run Effects of Inflation on Growth. Economia. University of Trento Technical Report 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu