BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hąbek Patrycja (Politechnika Śląska)
Tytuł
Implementacja społecznej odpowiedzialności jako innowacji - wybrane przykłady
The Implementation of Corporate Social Responsibility as an Innovation - Chosen Examples
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 100, s. 146-161, bibliogr. 43 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Społeczna odpowiedzialność, Innowacje
Social innovations, Social Responsibility, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszona zostanie problematyka związana ze szczególnym rodzajem innowacji, które można określić jako innowacje społecznie odpowiedzialne. Wskazany zostanie związek między innowacjami a koncepcją społecznej odpowiedzialności oraz innowacyjny model biznesowy mający na celu poprawę warunków życia osób znajdujących się u podstaw piramidy społeczno-ekonomicznej (BoP). W opracowaniu przedstawione zostaną również przykłady przedsiębiorstw, które w procesie tworzenia innowacji produktowych uwzględniają społeczną odpowiedzialność.(abstrakt oryginalny)

Issues connected with a special kind of innovation which could be defined as socially responsible innovation are considered in this paper. The connection between innovations and corporate social responsibility concept are indicated as well as business mode! whose aim is to improve life condition of people at the bottom of the pyramid (BoP). The study also presents examples of some companies which take into account social responsibility as a condition in the process of creating product innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alien D.B., Husted B.W., Corporate social responsibility in the multinational enterprise: Strategic and institutional approaches, "Journal of International Business Studies" 2006, Vol. 37, No. 6.
 2. Asongu J.J., Innovation as an argument for Corporate Social Responsibility, "Journal of Business and Public Policy" 2007, Vol. 1, No. 3.
 3. Bogdanienko J., "Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998.
 4. Christensen C.M., Craig Т., Hart S.L., The great disruption, "Foreign Affairs" 2001, Vol. 80, s. 80-95.
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Fazlagić J., Innowacje społeczne, "Problemy Jakości", lipiec 2009.
 7. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tytko moda czy nowy model, prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/programy_edukacyjne/m konsumenckie abc/ publikacje/Spytanie 1 (12.02.2009).
 8. Gasiński Т., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich, przedsiębiorstw, http://www.centrumcsr.pl/pliki/Podr_CSR-pojedyncze-podglad.pdf (28.04.2009).
 9. Guidance on Social Responsibility - ISO 26000, wersja z 15 grudnia 2008 r., http://isotc.iso.org/ livelink/livelink?func-ll&objId=3935837&objAction=browse&sort=name (28.04.2009).
 10. Hart S.L., Introduction, [w:] P. Kandachar, M. Halme, Sustainabillty Challenges and Solutions at the Base of the Pyramid, Greenleaf Publishing, 2008.
 11. Hockerts K., Morsing M, Literature Review on Corporate Social Responsibility in the Innovation Process, http://www.desigriforum.fi/files/dff/Projektit/Literature_review__on^CSR_driven_ innovation.pdf (30.08.2009).
 12. Kanter R.M., From spare change to real change: The social sector as a beta site for business innovation, "Harvard Business Review", maj-czerwiec 1999.
 13. Kanter R.M., Od powierzchownych zmian do poważnych transformacji, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2007.
 14. Karnani A., Misfortune at the Bottom of the Pyramid, "Greener Management international" 2007, s. 3-17.
 15. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, http://eurlex.europa.eu/Lex- UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:PL:HTML.
 16. Kowalik J., Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] L. Sobolak (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 17. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001.
 18. MacGregor S.P., Fontrodona J., Exploring the Fit between CSR and Innovation, IESE Business Sehe Working Paper No. 759, 2008, http://ssrn.com/abstract=1269334 (19.07.2009).
 19. Parston G., Osiąganie i wyników społecznych, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmidi, R. Beckhard (red Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 20. Реnс J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Plac Warszawa 1999.
 21. Perlaki I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 22. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 23. Piskała K., Rewolucja u podstaw piramidy, "Tygodnik Powszechny", dodatek "Ucho Igielne" 2/2007, http://tygodink2003-2007.onet.pl/2261,26175,1384134,tematy.html (21.07.2009).
 24. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2006.
 25. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
 26. Porter M,, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 27. Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj 2006 (numer specjalny).
 28. Praliaiad C.K., Hammond A., Serving the world's poor, profitably, "Harvard Business Review" 2002, Vol. 80, s. 48-57.
 29. Prahalad C.K., Hart S.L., Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating Sustainable Development, wersja nie publikowana, sierpień 1999, http://www.nd.edu/4unatta/mgt648/strategics.pdf.
 30. Prahalad С. К., Hart S.L., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, "Strategy + Business", styczeń 2002, http://www.strategy-business.com/press/16635507/11518 (21.06.2009).
 31. Remisiewicz M., Kruszewska M., Szybko, coraz szybciej (rozmowa z C.K. Prahaladem), "ManagerMagazin" 01/07.
 32. Rodek Ł., Historia Grameen Banku czyli jak wydobyć ludzi z nędzy za jednego dolara, 14.01.2009, http://www.psz.pl/tekst-16150/Lukasz-Rodek-Historia-Grameen-Banku-czyli-jak-wydobya-ludzi-z-nedzy-za-jednego-dolara (21.07.2009).
 33. Rok В., Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm., [w:] Odpowiedzialny biznes 2007, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 34. Stawasz E., Rodzaje innowacji, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 35. Stigson В., Pillars of change: Business is finally learning that taking care of the environment and meeting social responsibilities makes good business sense, "Forum for Applied Research and Public Policy" 2002, Vol. 16, No. 4.
 36. Switalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 37. http://portalwiedzy.onet.pl/139753,grameen_bank,haslo.html (14.08.2009).
 38. http://www.autogaleria.pl/news/index.php?id=1858 (24.08.2009).
 39. www.durat.fi.
 40. www.lappset.fi.
 41. www.lazytown.com.
 42. www.mlecznystart.pl/files/.../produktyUzyteczncSpolecznie.doc; 23.08.09
 43. www.think.no.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu