BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogucka Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych
The adaptaion of acommodation for disabled people
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 93-108, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Turystyka, Osoby niepełnosprawne, Zagospodarowanie turystyczne, Baza materialno-techniczna turystyki
Tourism, Disabled people, Development of tourist facilities, Material-technical base of tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ponad 650 milionów osób na świecie cierpi z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności, co stanowi 10% ogółu populacji. W Polsce jest około 4,5 mln osób z różnymi dysfunkcjami, co stanowi 13% ogółu społeczeństwa. Tendencja wzrostowa liczby niepełnosprawnych w Polsce, przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na usługi turystyczne obliguje branżę turystyczną do spojrzenia z większą uwagą na tę grupę odbiorców oferty turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zagospodarowania turystycznego na potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. Główną metodą badań był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzystaniem techniki ankietowej. (fragment tekstu)

More than 650 million people worldwide suffer from various disabilities, which represents 10% of the total population. In Poland there are about 4,5 million people with various disabilities which represent 13% of the total population. The upward trend in the number of disabled people in Poland, while increasing the demand for tourist services, obliges the tourist industry to pay greater attention to the tourist audience. The purpose of this article is to analyze and assess tourism development for the needs of people with disabilities, with particular emphasis on Podlaskie region. The main research method was a diagnostic survey carried out with the use of the questionnaire technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaworecki W., 2000. Turystyka. PWE, Warszawa.
  2. Medlik S., 1995. Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. PWN, Warszawa.
  3. Raciborski J., 1999. Usługi turystyczne. Wydawnictwa Pracownicze, Warszawa.
  4. Styperek J., 2002. Linearne systemy penetracji rekreacyjnej. Poznań.
  5. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu