BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rozwój turystyki w Puszczy Białowieskiej
The tourism developement on the example of the Białowieża Primeval Forest
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 109-123, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Aktywność turystyczna, Szlaki turystyczne
Touristic economy, Tourist activity, Tourist routes
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Puszcza Białowieska
Białowieża Primeval Forest
Abstrakt
Wraz z postępem procesów urbanizacji i technizacji życia oraz wzrostem jakości życia, obserwuje się postępujący trend popularności turystyki kwalifikowanej. Popularność tej formy turystyki wynika z korzyści, jakich turysta doświadcza w czasie podróży turystycznej. Ma związek z aspektami poznawczymi, zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych oraz biologicznego minimum aktywności ruchowej. Postępujący indywidualizm w turystyce kwalifikowanej stwarza możliwości do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie podróży turystycznych, nie zmuszając turysty do konieczności podporządkowywania się z góry ustalonym regułom. Jest to szczególnie korzystne ze względu na odczuwany przez turystę wysoki poziom stresu, który związany jest z zawodowym napięciem emocjonalnym. Indywidualny charakter turystyki kwalifikowanej zmusza organizatorów turystyki do takiego przygotowania przestrzeni turystycznej, które umożliwia samodzielną penetrację obszaru recepcji turystycznej. Celem artykułu jest analiza poziomu zagospodarowania turystycznego, na potrzeby rozwoju turystyki kwalifikowanej, przestrzeni Puszczy Białowieskiej. (fragment tekstu)

In the article, the author describes the problems concerning active tourism on the example of Białowieza Primeval Forest micro-region. The first part of the article explains problems connected with the development of the tourist region for the purposes of active tourism. The legal acts regulating which institutions are responsible for outlining, marking and keeping tourist trails safe are discussed in detail. The empirical part presents the development of Białowieża Primeval Forest for the purposes of active tourism on the basis of the research conducted in 2006. The article includes conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńczyk G., 2007. Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w latach 1950- 1990, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
  2. Merski J., Warecka J., 2009. Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
  3. Płocka J., 2002. Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, część II. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.
  4. Kurek W., Mika M., Turystyka jak przedmiot badań naukowych. (w:) Turystyka, W. Kurek (red.), PWN, Warszawa.
  5. Warszyńska J., Jackowski A., 1978. Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa 1978
  6. Styperek J., 2002. Linearne systemy penetracji turystycznej. Poznań 2002.
  7. Kurek W., Mika M., Pitrus E., 2008. Formy turystyki kwalifikowanej. (w:) Turystyka. W. Kurek (red.), PWN, Warszawa 2008.
  8. Robczyński W., 2006. Przegląd uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni, zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych (analiza prawna). Raport na zlecenie Ministerstwa Gospodarki departamentu Turystyki, Warszawa.
  9. Panfiluk E., 2006. Monitoring ruchu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej, Hajnówka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu