BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleński Marcin (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znaczenie krajobrazowych korytarzy drogowych dla turystyki
The importance of scenic road corridors for tourism
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 124-136, bibliogr. 10 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Drogi
Tourism, Touristic attractiveness, Road
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze społecznego punktu widzenia, turystyka oceniana jest głównie pod kątem efektywności ekonomicznej, oddziaływania na środowisko i interakcji społecznych - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z ekonomicznego punktu widzenia, rozwój turystyki na danym obszarze jest jednoznaczny z dążeniem do przewagi konkurencyjnej względem obszarów rywalizujących o ten sam docelowy rynek turystyczny. Jednocześnie, podstawowym produktem turystycznym jest doświadczanie miejsca pobytu turystycznego, dlatego w turystyce konkurencja skupia się na obszarach recepcji turystycznej. Przy czym obszarami recepcji turystycznej nazywamy jednostki regionów turystycznych, charakteryzujące się: wspólnym rdzeniem atrakcji, który motywuje przyjezdnych do odwiedzin; spójnym administrowaniem i zarządzaniem; zbliżonymi uwarunkowaniami (społeczno-kulturowymi, przyrodniczymi i gospodarczymi) planowania i marketingu turystyki. W polskich realiach są to zazwyczaj obszary gmin turystycznych lub związków międzygminnych (np. w formule lokalnych grup działania), gdy wspólny rdzeń atrakcji wykracza poza zasięg terytorialny jednej gminy (np. kompleksy leśne, jeziora, masywy górskie, doliny rzeczne itp.). Ten artykuł dotyczy zagadnień związanych z krajobrazowymi (widokowymi, scenicznymi) korytarzami drogowymi. (fragment tekstu)

The article introduces the idea of scenic road corridors as linear tourism products, which, in the system, create the network product of tourism destinations. The National Scenic Byways Program became reviewed, as example of the organizational success of the creating of scenic byways system in U.S.A. Then, the author talked over conditionings of development of the idea of scenic road corridors in Poland. In the result, three basic barriers for development of such linear tourism products in Poland became defined: the lack of legislative formulas, which in detail and univocally would define rules and criteria of assigning of linear tourism products to the category of scenic byways (or to the category of thematic routes existing already); the slight of byways importance for the spatial planning, particularly for protection and promotion of the landscape and of the cultural and natural heritage; the small activity of public organizations, which act in the interest of the local socioeconomical development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akbar K.F.,. Hale W.H.G., Headley A.D., 2003. Assessment of scenic beauty of the roadside vegetation in northern England. Landscape and Urban Planning 63, s. 139-144.
  2. Buhalis D., 2000. Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management 21, s. 97-116.
  3. Clay G.R., Smidt R.K., 2004. Assessing the validity and reliability of descriptor variables used in scenic highway analysis. Landscape and Urban Planning 66, s. 239-255.
  4. Crouch G.I., Ritchie J.R.B., 1999. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. Journal of Business Research 44 (1), s. 137-152.
  5. Federal Highway Administration (FHA), 1999. Byways Beginnings: Understanding, Inventorying, and Evaluating a Byway's Intrinsic Qualities. National Scenic Byways Program Publication, Washington, DC, 80 pp.
  6. Garre S., Meeus S., Gulinck H., 2009. The dual role of roads in the visual landscape: A case-study in the area around Mechelen (Belgium). Landscape and Urban Planning 92, s. 125-135.
  7. Longwoods International, 2008. Image & Positioning Research - Assessment of Awareness, Familiarity & Appeal of The America's Byways® Collection. Dokument elektroniczny. Tryb dostępu: http://bywaysonline.org/nominations, stan z dn. 21.11.2010 r.
  8. Porter M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York.
  9. Ritchie J.R.B., Crouch G.I., 2000. The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism Management 21(1), s. 1-7.
  10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z dnia 10 maja 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu