BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuzda Jolanta (Politechnika Białostocka), Latosiewicz Robert (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zmiana temperatury ciała podczas rekreacyjnego uprawiania łucznictwa - badania pilotażowe
Changing of body temperature during archery recreation - pilot examination
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 147-155, rys., bibliogr. 14 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Kondycja zdrowotna ludności, Sport, Rekreacja, Zdrowie
Health condition of the population, Sport, Recreation, Health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przykładem rekreacyjnego uprawiania sportu jest łucznictwo. Łuk, wynaleziony zapewne przez przypadek, był jednym z motorów napędzających rozwój ludzkości, na równi z umiejętnością rozniecania ognia czy z budową koła. Jest to bowiem pierwsze w historii ludzkości urządzenie potrafiące zmagazynować energię i wykorzystać ją w odpowiednim momencie. W Polsce łucznictwo wciąż jest niedocenianą formą rekreacji. Ruch, przebywanie na świeżym powietrzu, łatwość nauki oraz współzawodnictwo są podstawowymi zaletami tej dyscypliny sportu. Jest to istotne, zwłaszcza w aspekcie stworzenia dla młodzieży warunków do nie wyczynowego uprawiania sportu, który kształtuje wydolność fizyczną organizmu. Celem pracy jest analiza zmian temperatury powierzchni ciała u osoby uprawiającej rekreacyjnie łucznictwo, a także standaryzacja metody takiej oceny. (fragment tekstu)

The purpose of this work is an analysis of temperature changes on the body surface of a person practicing recreational archery, as well as the standardization of the method of such an evaluation. Therma CAM P 10 thermo vision camera manufactured by FLIR Systems AB (Germany) was used to perform the tests. Tests were done for a 175 cm tall right-handed woman, with the body weight of 60 kg. The performed tests are a pilot study and according to the Authors' knowledge the first such examinations carried out in Poland on people practicing archery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barankiewicz J., 1998. Leksykon Wychowania Fizycznego i Sportu Szkolnego. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne spółka Akcyjna, Warszawa.
 2. Clark R.P., Mullan B.J., Pugh L.G., 1997. Skin temperature during running - a study using infra-red color thermograph. J. Physiol. 267, s. 53-62.
 3. Drozdowski Z., 1999. Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Poznań.
 4. Gaworecki W., 1998. Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Górski J., 2006. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.
 6. Klawender J., 1984. Rekreacja ruchowa i turystyka. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 7. Kostrzewski P., Ziółkowski J., (red.) 1999. Mała encyklopedia medycyny. Tom III. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 8. Lipowski M., 2005. Rekreacja ruchowa kobiet-motywy zachowań prozdrowotnych. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Gdańsk.
 9. Liu Y., Mimura K., Wang L., Ikuda K., 2003. Physiological benefits of 24-style tai - chi exercise in middle-aged women. Physiology Anthropology Apply Human Sc 22, s. 219-225.
 10. Malarecki I., 1981. Zarys Fizjologi Wysiłku i Treningu Sportowego. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 11. Roźniatowski T., (red.) 1982. Mała Encyklopedia Medycyny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Tom II, Warszawa.
 12. Skrzypek E., 1984. Mała Encyklopedia Sportu. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 13. Ważny Z., 1994. Leksykon treningu sportowego. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa .
 14. Wroczyński R., 1985. Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu