BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartoń Urszula (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Motywowanie urzędników państwowych w okresie międzywojennym
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 3, s. 82-93, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Motywowanie pracowników, Urzędnik państwowy, Okres międzywojenny, Regulacje prawne
Motivation, Motivating employees, Public officials, Inter-war period, Legal regulations
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie współczesnymi oczyma na problemy motywowania urzędników państwowych w okresie międzywojennym. Do analizy treści zawartych w Ustawie z dnia 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej, wykorzystano podejście F. Herzberga. Według jego teorii motywacyjnej, zwanej teorią dwóch czynników [Bartol, Martin, 1990], działanie człowieka jest kształtowane przez dwa zasadnicze procesy: unikania i atrakcyjności. Oznacza to, że pewne zjawiska są dla ludzi atrakcyjne i dlatego potrafią do nich uparcie dążyć i osiągać stawiane przez siebie cele. Ta grupa czynników jest atrakcyjna dla człowieka, ponieważ umożliwia zaspokojenie ważnych potrzeb pracownika i przez to staje się źródłem satysfakcji. Zaliczyć do niej można:

- zainteresowanie pracą; gdy nabiera ona osobistego znaczenia, rodzi się rzeczywiste zainteresowanie, a to z kolei automatycznie staje się silnym czynnikiem motywującym człowieka do pracy;

- odpowiedzialność; praca angażuje człowieka, gdy ponosi za nią odpowiedzialność; w poczuciu odpowiedzialności zawiera się pierwiastek motywacyjny; jest nim poczucie zaufania, jakim obdarzony jest pracownik. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartol K.M., Martin W.C., Management, Mc Grow-Hill Inc., New York 1990.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1923 r. (zmiana) o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, (Dz.U. Nr 32, poz. 320).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 roku o komisjach kwalifikacyjnych, (Dz.U. Nr 82, poz. 638).
  4. Ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, (Dz.U. RP z 1924 r. Nr 6, poz. 46).
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, (Dz.U. Nr 21,poz. 164).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu