BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współpraca ze społeczeństwem cechą doskonalącej się organizacji - wyniki badania polskich organizacji
The Interaction with the Environment as a Feature of a Self-Improving Organization - The Results of Research in Polish Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 100, s. 199-207, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Otoczenie biznesu, Modele doskonałości
Social Responsibility, Business environment, Excellence models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zidentyfikowanie zakresu i sposobów wdrażania zasady współpracy z otoczeniem w polskich organizacjach zorientowanych na ciągłe doskonalenie. W tym celu wybrana została grupa 45 finalistów Polskiej Nagrody Jakości. Dla tej grupy przeprowadzona została analiza osiągnięć oraz wyróżniono podstawowe działania podejmowane przez nie w ramach współpracy ze społeczeństwem.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the extent and the ways of introducing the concept of the interaction with the environment in Polish organizations oriented towards continuous improvement. To achieve this goal, an experience analysis of 45 chosen Polish Quality Award finalists was performed. For this group, an evaluation of achievements was carried out, followed by identification of the most basic categories for the actions taken in the area of the interaction with the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  2. Grigg N.. Mann R., Rewarding excellence: An international study into business excellence award processes, "The Quality Management Journal" 2008, Vol. 3.
  3. Model Doskonałości EFQM, materiały informacyjne udostępnione przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. [materiał powielany].
  4. Rogala P., Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie, [w:] Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2006, s. 321-328.
  5. Rogala P., Zarządzanie personelem doświadczenia finalistów Polskiej Nagrody Jakości, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, UE, Wrocław 2009.
  6. www.efqm.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu