BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapias Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Polok Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Subiektywna hierarchia wartości i estymacje wpływające na dalsze życie zawodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności - wyniki badań
The Subjective Hierarchy of Values And Estimations Influencing on Further Professional Life in Social Responsibility Context - Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 100, s. 226-237, bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne
Słowa kluczowe
Życie zawodowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartości i normy etyczne, Badania empiryczne
Professional life, Corporate Social Responsibility (CSR), Value and ethical norms, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez ostatnie lata na Akademii Ekonomicznej w Katowicach są prowadzone wśród jej studentów badania dotyczące ich preferencji aksjologicznych i potencjalnych zmian w tej sferze wartości. Wyniki tych badań pozwalają na dokonanie analizy porównawczej preferencji aksjologicznych studentów Akademii z wartościami, które odnoszą się także do obszaru społecznej odpowiedzialności. Otrzymane wyniki wskazują na zbieżność preferencji aksjologicznych studentów Akademii Ekonomicznej z wartościami ze sfery społecznej odpowiedzialności. Można mieć zatem nadzieję na realizację przez badanych studentów tych zbieżnych wartości w późniejszym życiu zawodowym. Co więcej, jak się wydaje, może się to także ujawnić w realizacji przez nich w danej organizacji, która będzie miejscem ich pracy, np. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. (abstrakt oryginalny)

During recent years at the University of Economics in Katowice research concerning axiological students' preferences and potential changes in this value's area was carried out. Research results allow to make a comparative analysis of axiological students' preferences and values also referring to area of social responsibility. Received results point to convergence of axiological students' preferences with values from area of social responsibility. One can hope that the students will realize these convergent values in their 'further professional life. Moreover, it can be also revealed through the realization of corporate social responsibility in their future workplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourke V.J., Historia etyki, PWN [b.m.w.] 1994.
 2. Carnegie A., The Gospel of Wealth and Other Timely Essays, ed. Edward C. Kirkland, The John Harvard Library 1889.
 3. Filek J., Jeśli biznesem biznesu jest biznes, "Tygodnik Powszechny" z 24 kwietnia 2005.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 5. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
 6. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
 7. Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.
 8. Ingarden R., Spór o istnienie świata, Т. I i II, PWN, Warszawa 1960-1961.
 9. Ingarden R., Wykłady z etyki, PWN, Warszawa 1989.
 10. Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Platan, Kraków 1996.
 11. Kiereś H., Dobro czy wartości? Problem kryterium wychowania, "Zeszyty Edukacyjne" 2005, nr 3.
 12. Kofta M., Orientacja podmiotowa: zarys modelu, [w:] M. Kofta (red.), Wychowanek jako podmiot działań, Warszawa 1989.
 13. Korporowicz L., Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
 14. Lavelle L., Traite des valeurs, [w:] Theorie generale de la valeur, Vol. 1, Paris 1951.
 15. Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, RW KUL, Lublin 2001.
 16. Nietzsche F., Z genealogii moralności, Znak, Kraków 2003.
 17. Polok G., Najważniejsze wartości studentów I roku studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2006.
 18. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility Green Paper, Directorate General for Employment and Social Affairs Commission, Brussels 2001.
 19. Rybak M., Etapy rozwoju etyki, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 1999.
 20. Rybak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3.
 21. Stróżewski W., Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1981.
 22. Stróżewski W., Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002.
 23. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Veritas, Londyn 1975-1986.
 24. Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1962.
 25. Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
 26. Tchorzewski A.M. de (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, WERS, Bydgoszcz 1998.
 27. Wawrzyniak В., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 28. Wodziński C., Filozofia jako sztuka myślenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 1993.
 29. www.mallenbaker.net (28 07 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu