BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Žgrada Michal (Trnava University, Slovakia)
Tytuł
Umenie ako produkt interpretácie
The Art as a Product of Interpretation
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 69-75, bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Sztuka
Art
Uwagi
summ.
Abstrakt
We always asked what an Art is and what not? This question supposes, that it exist criterions, which differ artwork from another objects. But no such criteria exist like that. All objects can be art. An interpretation is a necessary condition for art, because an object causes a change in the normal to the artistic objects. This change is possible if we accept a fact, that the objects have not fixed meaning and they are depending on context in which they are used. The meaning of objects is depending on a percipient an interpretation, for which a percipient decide. Interpretations are produced in a society in which percipient lives. We will introduce a three authority, which have a greatest power to enforce their interpretations. The authority of museum, critics and media(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DANTO, Arthur.: Zneužitie krasy. Bratislava: Kalligram 2009, 206s. ISBN 978-80- 8101-025-5.
  2. GOODMAN, Nelson.: Sposoby svetatvorby. Bratislava: Archa 1996, 152s. ISBN 80- 7115-120-3
  3. LAW, Stephen.: Filozoficka gymnastika. 25 kratkych myšlenkovych dobrodužstvi. Praha : Argo a Dokořan 2007, 324s. ISBN 978-80-7203-882-4.
  4. MUKAŘOVSKY, J.: Esteticka funkcia, norma a hodnota jako socialne fakty: Praha, Fr. Borovy 1936, s. 86.
  5. MUKAŘOVSKY, Jan.: Studie z estetiky. Praha: Odeon 1966, 371s. ISBN 01-127-66.
  6. RORTY, Richard.: Filozofia a zrkadlo prirody. Bratislava: Kaligram 2000, 339s., ISBN 80-7149-325-2.
  7. SHUSTERMAN, Richard.: Estetika pragmatizmu. Krasa a umenie života. Bratislava: Kalligram 2003, 424s. ISBN 80-7149-528-X.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu