BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dercová Marta (University of Prešov, Slovakia)
Tytuł
Excentrická pozicionalita ako východisková kategória problému telesnosti človeka
Eccentric Positionality Like a Baseline Category of a Problem of Corporality in Philosophical Antropology
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 77-84, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Antropologia filozoficzna, Filozofia człowieka
Philosophical anthropology, Human philosophy
Uwagi
summ.
Abstrakt
This report represents an examination of one of the most recent issues of philosophical anthropology and thus the problem of corporality. The main idea of a report is associated with a basic category of Helmuth Plessner´s philosophical antrhropology, eccentric positionality, which we can consider to be an antropological category a priory when dealing with a problem of corporality. This category demstrates double distance of a man to his body.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARLT, G.: Anthropologie und Politik. Ein Schlussel zum Werk Helmuth Plessner. Munchen: Wilhelm Fink Verlag 1996.
 2. SPECK, J.: Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart II. Scheler, Honigswald, Cassirer, Plessner, Merleau-Ponty, Gehlen. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991, s. 146-180.
 3. FISCHER, J.: Exzenrische positionalitat. Plessner Grundkategorie der Philosophischen Antropologie. In Deutsche Zeitschrift fur Philosophie. 2002, 48, č. 2, s. 265-288.
 4. FISCHER, J.: Philosophische Antropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts. Munchen: Verlag Karl Alber Freiburg 2008.
 5. HUSSERL, E: Ideje k čiste fenomenologie a fenomenologicka filozofia. Zv. II. Fenomenologicke skumani o konštituci. Praha: Oikoymenh 2006.
 6. HUSSERL, E.: Kartezianske meditacie. Praha: Svoboda 1968.
 7. HUSSERL, E.: Krize europskych věd a transcendentalni fenomenologie. Uvod do fenomenologicke filozofie. Praha Academia věd 1972.
 8. KOUBA, P.: Fenomen duševni poruchy. Praha: Oikoymenh 2006.
 9. MEUTER, N.: Anthropologie des Ausdrucks. Die Expresivitat des Menschen zwischen Natur und kultur. Munchen : Wilhelm Fink Verlag 2006.
 10. PLESSNER, H.: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Antropologie, 2. Aufl. Berlin: de Gruyer 1965.
 11. PLESSNER, H.: Homo Absconditus. In Plessner, H. Pytanie o conditio humana. Wybor pism. Warszawa: PIW 1988. s.107-136.
 12. PLESSNER, H.: Predmet filozofickej antropologie. In Človek, kto si. Vybrane materialy z XIII. Medzinarodneho filozofickeho kongresu, Mexiko City, 7.-14. IX. 1963. Bratislava: Obzor 1965. s. 5-15.
 13. PLESSNER, H.: Przyczynek do antropologii herca. In Plessner, H. Pytanie o conditio humana. Wybor pism. Warszawa: PIW 1988. s.207-222.
 14. PLESSNER, H.: Pytanie o conditio humana. In Plessner, H. Pytanie o conditio humana. Wybor pism. Warszawa: PIW 1988. s. 29-106.
 15. PLESSNER, H.: Uśmiech. In Plessner, H. Pytanie o conditio humana. Wybor pism. Warszawa: PIW 1988. s.193-206.
 16. SCHELER, M.: Člověk a dějiny. In: Scheler, M. Můj flozoficky pohled na svět. Praha: Vyšehrad 2003. s. 120-150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu