BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pavelová Ľuba (UCP Nitra, Slovakia)
Tytuł
Community Social Work and her Models
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 155-173, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Pomoc społeczna, Rozwiązywanie problemów
Social work, Social assistance, Solving problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Community social work offers possible solutions to various problems through their models. These models are seen various different authors and do not practice social work all underused. The contribution brings excursion area of theoretical models and their definitions, suggesting the possibility of their practical use.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. HARTL.P. Komunita občanska a komunita terapeuticka. Praha 1997
 2. NAVRATIL, P.Romove v česke společnosti. Praha 2003
 3. ZASTROW. The Practice of Social Work. 3rd edition. Chicago 1989
 4. FELLIN, I. The Community and the Social Worker. 2. edition. Illinois 1995
 5. MUSIL, L. "Rada bych Vam pomohla, ale" Dilemata prace s klienty v organizacich. Brno 2004
 6. POPPLE, K. Analysing Community Work. Its Theory and Practice. Buckingham- Philadelphia 1995
 7. ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL WORK. Volume 1,2,18 th edition. Maryland 1987
 8. NOVOTNA, SCHIMMERLINGOVA. Socialni prace, jeji vyvoj a metodicke postupy. Praha1992
 9. NAVRATIL, P. Romove v česke společnosti. Praha 2003
 10. STERREN, H., TOUWEN,A.,VITALOŠOVA, I.. Čitanka pre komunitny rozvoj a komunitnu pracu. Bratislava 2005
 11. SINGER, L. Koncept komunitneho rozvoja. In: Zbornik prispevkov zo seminarov Košice, Nitra, Bratislava a ich priležitosti v kontexte komunitneho rozvoja. Nitra 2005
 12. Minipriručka pre komunitne planovanie socialnych služieb. Bratislava 2004
 13. TOKAROVA, A. Socialna praca Prešov 2002
 14. POLEDNIKOVA a kol. Geriatricke a gerontologicke ošetrovateľstvo. Martin 2006
 15. PŘIHODOVA, A. Modely komunitni prace. In: Socialni prace/ Socialna praca 2/2002
 16. LUKŠIK, I. - MARKOVA, D. Rodova vychova v rodine - zdovodnenie a vymedzenie. In: Gender v pedagogickom vyskume a praxi - staronovy pohľad na vychovu a vzdelavanie v škole a v rodine. Trnava 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu