BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rachunkowość a nadzór korporacyjny jako obszary badań naukowych w Polsce i na świecie
Accounting and Corporate Governance as Areas of Research in Poland and Worldwide
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 105-123, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Rachunkowość, Badania naukowe
Corporate governance, Accounting, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest ustalenie czy na przestrzeni analizowanych lat miało miejsce przenikanie problemów badawczych między rachunkowością i nadzorem korporacyjnym. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule była analiza zawartości krajowych i zagranicznych publikacji z obszaru rachunkowości oraz nadzoru korporacyjnego. Treści prezentowane w artykule zostały opracowane również na podstawie studiów literaturowych. (fragment tekstu)

Article contains theoretical and empirical aspects. Its purpose is to determine whether during the analyzed years the penetration of research problems between accounting and corporate governance took place. The research method used in article was to analyze the content of national and international publications in the field of accounting and corporate governance. The content presented in the paper was also developed based on literature studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball R., Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 2001.
 2. Brown P., Beekes W., Verhoeven P., Corporate governance, accounting and finance: A review, Accounting and Finance 2011/51.
 3. Bushman R.M., Smith A.J., Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, Economic Policy Review 2003/9/1.
 4. Cadbury A., Corporate Governance and Chairmanship, Oxford 2002. Conceptual Framework for Financial Reporting, IASB 2010.
 5. Dobroszek J., Michalak J., Nurty badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2013/71 (127).
 6. Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 7. Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota 1975.
 8. Jaruga A., Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Jaruga A. i in., Rachunkowość finansowa, wyd. III, Tow. Gosp. RAFIB, Łódź 1995.
 9. Jerzemowska M., Istota i uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 10. Nilsson K.S., Powerful Accounts: Identities, Principal and Agents, [w:] Kelemen M., Kostera M. (eds), Critical Management Research in Eastern Europe: Managing the Transition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
 11. Surdykowska S.T., Kryzysy finansowe XX wieku i ich wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych, [w:] Kutera M., Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
 12. Walińska E., Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb inwestora, [praca doktorska napisana w Kat. Rachunkowości na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ pod kier. naukowym A. Jarugowej], Łódź 1994.
 13. Walińska E., Gad J., Wiarygodność informacji sprawozdawczych jako fundament nadzoru korporacyjnego, Studia i Prace Uniw. Ekon. w Krakowie 2010/14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu