BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Tytuł
Hurtownie danych narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w zarządzaniu
Data Warehousing Tool for Decision : Making in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 13-23, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Hurtownie danych, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Decision proces, Data warehouse, Computer aiding management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każdy decydent powinien pamiętać, że doskonały sprzęt komputerowy to tylko potencjał, który może być wykorzystany dopiero po uruchomieniu odpowiednich systemów informatycznych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że komputer jest tak dobry, jak dobre jest jego oprogramowanie, o czym niestety zapominamy wprowadzając systemy informatyczne do zarządzania, w tym podejmowania różnorodnych decyzji, w różnego rodzaju organizacjach. Można zatem stwierdzić, że komputer jest tak dobry, jak dobre jest jego oprogramowanie, pozwalające na zebranie, określenie, zarchiwizowanie, analizę i dystrybucję kluczowych informacji niezawodnych w procesie decyzyjnym. Dynamicznie rozwijające się organizacje (dysponujące już systemami informacyjnymi), aby wkroczyć na wyższy poziom zarządzania, redukować koszty, efektywniej obsługiwać, a szczególnie podejmować racjonalne decyzje, korzystają z hurtowni danych.(abstrakt oryginalny)

Every decision maker should remember that the perfect hardware is only potential, which can be used only after the relevant systems. Often we do not realize that the computer is so good, how good is its software, which unfortunately we forget introducing management information systems, including a variety of decision-making, in all kinds of organizations. It can therefore be concluded that the computer is only as good as its software is good, allowing to gather, define, archiving, analysis and distribution of key information reliable decision-making. Dynamically developing organizations (already possessing information systems) in order to enter the next level of management, reduce costs, operate more efficiently, and especially to make rational decisions benefit from data warehouses.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT Warszawa 2000.
  2. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y, Vassiliadis P., Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, Warszawa 2003.
  3. Pałasz P., http://republika.pl/pawel_palasz/ja/Projektowanie.html
  4. Golfarelli M., Rizzi S., Designing the Data Warehouse: Key Steps and Crucial Issues.
  5. Armstrong-Smith, Michale i Darlene, Oracle Discoverer, Helion 2003.
  6. Kopczewski M., Hurtownia danych elementem współczesnego systemu Business Objects, Materiały Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT Warszawa 2003.
  7. Kopczewski M., Hurtownia danych elementem wspomagania podejmowania decyzji, Materiały IV KK Metody i Systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, WNT Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu