BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halavach Ema (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś), Rubakhau Aliaksandr (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Теоретические аспекты диверсификации туристических предприятий
Aspekty teoretyczne dywersyfikacji przedsiębiorstw turystycznych
Theoretical Aspects of the Travel Companies Diversification
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 25-37, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Dywersyfikacja, Strategia dywersyfikacji
Tourism services, Diversification, Diversification strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma szczególne znaczenie na dynamicznym wysoko turbulentnym rynku XXI wieku. W warunkach współczesnego kryzysu finansowego przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu o strategie, które uwzględniają konieczność ciągłych zmian w ich działalności. Jedną ze strategii zorientowanych na zmianę produktu, działalności lub rynku jest dywersyfikacja. W artykule zostały przedstawione możliwe formy dywersyfikacji przedsiębiorstw branży turystycznej. Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw obwodu brzeskiego Republiki Białoruś zostały rozpatrzone metody i mechanizmy dywersyfikacji oraz zarządzania nią we współczesnych warunkach zmieniającego się rynku.(abstrakt oryginalny)

Strategic Enterprise Management is particularly important in a dynamic, high turbulence market of the 21st century. In conditions of modern financial crisis, enterprises run on strategies that take the need for constant change in their activities. Diversification is one of such strategy, focused on changing the product, activity or markets. The article presents the possible forms of diversification in different branches. On example of one of the companies of Brest region (Republic of Belarus), various methods and mechanisms of diversification and management in the modern world were considered.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Головач Э.П., Рубахов А. И., Финансовый менеджмент. Изд. БГТУ, Брест 2009.
 2. Кобзик Л., Европейцы перестали приезжать в Беларусь задолго до дипломатического скандала. www. tut.by. 07.03.2012, 10:26.
 3. Котлер Ф., Основы маркетинга. Прогресс, Москва 1991.
 4. Рубахов А.И., Головач Э.П., Коммерческие риски, Изд. БрПИ, Брест 1999.
 5. Рубахов Александр, Управление переменами на строительном предприятяии, Изд. Амалфея, Минск 2011.
 6. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2006.
 7. Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
 8. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 9. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2006.
 10. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
 11. ru.wikipedia.org. (odczyt 24.01.2013. 12.04).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu