BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepczarek Emilia (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
System wynagradzania menedżerów jako kluczowy czynnik determinujący politykę zarządzania ryzykiem banku : studium przypadku Lehman Brothers Holding
Executive Compensation System as a Key Factor Determining Bank Risk Management Policy : the Lehman Brothers Case Study
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 155-173, tab., bibliogr. 12 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Ład korporacyjny, Ryzyko bankowe, Banki zagraniczne, Płace menedżerów, Zarządzanie bankiem, Zarządzanie ryzykiem
Financial crisis, Corporate governance, Banking risk, Foreign bank, Managerial wages, Bank management, Risk management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Lehman Brothers
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych aspektów dotyczących systemów wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym, w oparciu o analizę przypadku holdingu Lehman Brothers. Na wstępie scharakteryzowane zostaną problemy agencyjne, występujące w instytucjach finansowych. W dalszej kolejności autorka wymieni ogólne założenia i cele polityki płacowej, przyjęte przez Komitet ds. Wynagrodzeń analizowanego banku. Ostatecznie natomiast postara się dowieść, że faktycznie obowiązujące w omawianym podmiocie praktyki nie spełniały wymienionych założeń i wydatnie przyczyniły się do podejmowania niewłaściwych decyzji w obszarze ryzyka, narażając bank i jego interesariuszy na dotkliwe straty w przypadku zaistnienia niekorzystnych okoliczności rynkowych. Na zakończenie, po przedstawieniu proponowanych zmian w obszarze systemów wynagradzania menadżerów, sformułowane zostaną wnioski dotyczące postulowanych kierunków działań zorientowanych na poprawę stabilności instytucji finansowych.(fragment tekstu)

The article presents an analysis of the importance of the executive compensation system's structure for the bank risk management policy. The case of Lehman Brothers proves that the construction of remuneration schemes for the bank executives should require the specific problems arising from the Agency Theory. The level of payment must be associated with long-term objectives and the strategy of sustainable growth. To achieve that it is necessary to formulate new guidelines and rules dedicated to the banking sector. It turns out that current forms of managers' participation in the ownership do not provide sufficient protection against the so-called moral hazard. Recent studies show that managers are in fact rewarded for winning highly levered bets on the value of banks' assets. While in the case of losing they make only a kind of 'paper losses'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya V., Richardson M., Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2009.
 2. Bannier C.E., Feess E., Packham N., Competition, Bonuses, and Risk-taking in the Banking Industry, Review of Finance Advance Access 2012/27.
 3. Bebchuk L.A., Cohen A., Spamann H., The wages of failure: Executive compensation at Bear Stearns and Lehman 2000-2008, Harvard Law School, Discussion Paper No. 657.
 4. Bebchuk L.A., Spamann H., Regulating Bankers' Pay, Discussion Paper No. 641, Harvard Law School, Cambridge 2010.
 5. Fahlenbrach R., Stulz R., Bank CEO Incentives and the Credit Crisis, Fisher College of Business Working Paper Series, August 2010.
 6. Fried J.M., Shilon N., The Dodd-Frank Clawback And The Problem Of Excess Pay, The Corporate Board January/February 2012.
 7. Grundfest J., What's Needed is Uncommon Wisdom, N.Y. Times Dealbook Dialogue, October 6, 2009.
 8. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4.
 9. Masiukiewicz P., Hazard moralny a systemy motywacji w bankowości, Prakseologia 2011/151.
 10. Sharma K., Financial sector compensation and excess risk-taking - a consideration of the issues and policy lessons, DESA Working Paper 2012/115.
 11. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 12. Wielopolska A., Sąd nad ustawą Dodda-Franka, Obserwator Finansowy 2.10.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu